Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Evakueringsinstruks for rullestolbrukere

Når brannalarmen går

  1. Klargjør evakueringsstol hvis det finnes i området
  2. Iverksett evakuering av rullestolbrukeren
  3. Ved evakuering av rullestolbruker uten bruk av evakueringsstol må vedkommende bæres ut under hver arm, eventuelt brannmannsløft
  4. Det er viktig å varsle personer i nærheten for å få bistand med evakuering av rullestolbrukeren
  5. Forlat bygningen gjennom nødutgang og evakuer til møteplass
  6. Varsle oppnevnt personell ved OsloMet og/eller brannvesenet
  7. Ved at rullestolbruker ikke kan evakuere, skal vedkommende evakueres til nærmeste trygge branncelle (rom). Varsle deretter brannvesenet på telefonnummer 110.

Opplys om:

  • Vem du er
  • Hva som er situasjonen
  • Hvor du befinner deg

Etter arbeidstid

Skal rullestolbruker være alene i lokalet etter vanlig arbeidstid (16:00) skal vekter varsles.

NB! Heisen skal ikke benyttes ved brann.

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet