Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Branninstruks for sonekontakter

Sonekontakten har ansvar for en definert og avgrenset del av bygning/eiendom (sone), og utfører oppgaver knyttet til regelmessige observasjonsrunder og evakuering ved brann.

Ved brannalarm skal sonekontakten:

  1. Iføre seg gul vest, ta med seg sonekortet, og vise ledelse overfor alle personer i sonen.
    Be alle om å evakuere bygningen via hensiktsmessig rømningsvei. (Sjekk lager, toaletter, møterom, osv.)
  2. Hvis noen trenger hjelp: Organiser at flere går sammen, slik at du selv kan fokusere på de overordnede oppgavene.
  3. I tilfelle røyk eller andre hindringer: Vis alternative rømningsveier.
  4. Meld fra til vekter som står ved hovedinngangen at din sone er evakuert eller om noen har blitt værende. Deretter skal sonekort legges i "postkassen".
  5. Be folk trekke bort fra bygningen og samle seg på den avtalte møteplassen.
  6. Etter hver brannøvelse og evakuering skal evalueringsskjema fylles ut. Utfylt skjema sendes innen 24 timer.
 

Det viktigste er å varsle og redde. Egen sikkerhet kommer først.

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet