Branninstruks for sonekontakter - Ansatt

Branninstruks for sonekontakter

Branninstruks for sonekontakter

Sonekontakten har ansvar for en definert og avgrenset del av bygning/eiendom (sone), og skal følge følgende prosedyre ved utløst brannalarm.

Ved brannalarm skal sonekontakten

  1. Iføre seg gul vest, ta med seg sonekortet, og vise ledelse overfor alle personer i sonen. Be alle om å evakuere bygningen via hensiktsmessig rømningsvei. Sjekk at lager, toaletter, møterom osv. er tømt.

  2. Hvis noen trenger hjelp: Organiser at flere går sammen om å hjelpe, slik at du selv kan fokusere på de overordnede oppgavene.
  3. I tilfelle røyk eller andre hindringer: Henvis til alternative rømningsveier.
  4. Meld fra til vekter som står ved hovedinngangen dersom noen har blitt værende igjen i din sone. Deretter skal sonekort legges i "settehyllen" ved brannalarmsentralen ved hovedinngangen.

  5. Be folk trekke bort fra bygningen og samle seg på den avtalte møteplassen.

Det viktigste er å varsle og redde. Egen sikkerhet kommer først.

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.