Generelt om brannøvelser - Ansatt

Generelt om brannøvelser

Generelt om brannøvelser

Som utdanningsinstitusjon er vi pålagt å gjennomføre jevnlige brannøvelser. Hensikten med brannøvelsene er å trene ansatte og studenter i hvordan vi skal opptre i en nødsituasjon. Samtidig skal øvelsene avdekke mangler i rutiner og bygningsmessige svakheter som hindrer effektiv evakuering.

Hyppighet

OsloMet gjennomfører brannøvelser to ganger i året.

Hvem skal delta på brannøvelse

Så langt som mulig skal alle ansatte delta på brannøvelsen. Studenter og andre besøkende som befinner seg i bygningen skal delta ved øvelse.

Hvem har ansvar for at brannøvelser gjennomføres

Brannvernorganisasjonen har ansvar for at brannøvelser gjennomføres regelmessig.

Hvem leder brannøvelsene

Administrativ brannvernrådgiver i Avdeling for eiendom skal planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere brannøvelsene i samarbeid med ekstern brannvernrådgiver. Gårdeier til det enkelte bygg skal informeres i planleggingsfasen og bistå i gjennomførendefasen.

Planlegging av brannøvelser

Brannøvelser kan ha forskjellige innhold når det gjelder praksis og må alltid tilpasses forholdene i det enkelte bygg. Eksempel på brannøvelser kan være: rømningsøvelse med eller uten evakueringsstol, tenkt brannscenarie med bruk av røyk og slokkeøvelse med forskjellige slokkeutstyr. Brannøvelsene ved OsloMet kan være delvis varslet, varslet eller uvarslet. Med delvis varslet menes at en oppgir for eksempel at det i løpet av uken vil bli avholdt en brannøvelse.

Brannvernorganisasjonen prøver i høyest mulig grad å ikke legge brannøvelser til dager med eksamen, disputas eller andre store arrangementer.

Ved gjennomføring av brannøvelse

Gårdeier eller gårdeiers representant skal alltid delta ved brannøvelse. Gårdeier vil operere brannsentralen og holde dialog med brannvesenet for å unngå unødig utrykning. Driftspersonell ved eiendomsavdelingen skal gå kontrollrunde i bygget under øvelsen for å avdekke eventuelle svakheter i brannsikkerheten. Representant fra brannvernorganisasjonen er tilstede under hele øvelsen og avslutter denne med en kort oppsummering.

Eksempel på sjekkpunkter ved en brannøvelse

  • Er rutinene kjent?
  • Handler sonekontaktene etter instruks?
  • Møter de evakuerende opp på møteplass?
  • Kan man høre brannklokkene i alle områder?
  • Fungerer rømningsveiene slik de skal?

Punkter som skal oppfylles ved en brannøvelse på OsloMet

  • Brannøvelsen skal alltid være planlagt
  • Brannøvelsen skal så langt som mulig omfatte alle ansatte
  • Det skal være fokus på trygg evakuering
  • Ved evakueringsøvelse skal alltid de evakuerte informeres om at det var en øvelse
  • Ekstern brannrådgiver skriver rapport fra brannøvelsen

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.