Branninstruks for undervisnings-, kurs- og konferanselokaler - Ansatt

Branninstruks for undervisnings-, kurs- og konferanselokaler

Branninstruks for undervisnings-, kurs- og konferanselokaler

Instruksen beskriver ansvar og oppgaver for dem som bruker undervisningslokaler og lokaler til kurs, konferanser eller lignende.

Ansvar

Enhver leder er ansvarlig for å gjøre denne instruksen kjent for sine ansatte.

  • Ved forelesninger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.
  • Ved bruk av lokaler til konferanser, sosiale sammenkomster og lignende, skal arrangøren utpeke en person som er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. Ved søknad om å få disponere lokalet skal navnet på den ansvarlige oppgis.

Oppgaver

Den ansvarlige skal før og under bruk av lokalet:

  • Påse at det ikke settes inn løse stoler og utstyr.
  • Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som ligger i reservasjonen.
  • Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner.
  • Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan, og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

I en brannsituasjon/ved brannalarm skal den ansvarlige

  • sørge for at evakuering av lokalet iverksettes.
  • sørge for at personer med behov for assistanse blir tatt hånd om.
  • gi beskjed om eventuelle avvik til oppnevnt personell ved OsloMet og/eller brannvesenet.

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.