Evakueringsstoler funksjonshemmede - Ansatt

Evakueringsstoler og bårer for funksjonshemmede

Evakueringsstoler og bårer for funksjonshemmede

OsloMet har egne evakueringsstoler og bårer som er plassert i de byggene som har funksjonshemmede ansatte, studenter og pasienter.

Evakueringsstolene er plassert i følgende bygg

 • P32 - 4. etasje Nord ved nødutgang
 • P32 - 10. etasje Nord ved nødutgang
 • P35 - 4. etasje i PH475 Data torg og PG405 pauseareal
 • P35 - 5. etasje i korridor ved PE514 Handicaptoalett
 • P35 - 6. etasje i korridor ved PI653
 • P35 - 7. etasje i korridor ved PI752
 • P40 - 2. etasje ved hovedtrappen
 • P44 - 4. etasje ved behandlingssal V447
 • P44 - 5. etasje i klinikkrom V540
 • P46 - 3. etasje i konferansesenter
 • P46 - 4. etasje i korridor ved PA498
 • P48 - 2. etasje i biblioteket ved hovedinngang
 • P48 - 6. etasje ved vrimleområde
 • P48 - 7. etasje ved utgang P-del
 • P52 - 2. etasje i korridor og trapp ved F213
 • P52 - 4. etasje mellom F- og B-fløy
 • SG26 - 4. etasje i korridor langs bakgården
 • PP33 - 5. etasje ved heisene
 • K55 - 3. etasje ved heis mellom C og D blokka (Kjeller)

Evakueringsbårer i P42

P42 er utstyrt med evakueringsbårer, disse er plassert i vegghengte skap i hver etasje i hovedtrappeløpet.

Tilrettelegging 

Hvis det er behov for å få utplassert evakueringsstol i et bygg eller en etasje som ikke har det, kan dette meldes inn på e-post.

Kontakt brannvern

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved OsloMet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.