Styringen av OsloMet

Her finner du informasjon om formålet med de ulike styringsprosessene OsloMet har etablert, rolle- og ansvarsfordelingen i styringen og om hvilken tid på året viktige aktiviteter og leveranser finner sted.

Virksomhetsstyring knappemeny

Virksomhetsstyring landingssidelenker