Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Rektors ledermøte

Rektors ledermøte er et rådgivende organ for rektor.

Beslutninger tatt av rektor i ledermøtet

Se hvilke beslutninger rektor har tatt etter diskusjon i ledermøtet. Nettsiden blir løpende oppdatert fra og med september 2019. 

Deltakere

Ledermøtet består av rektoratet, direktørene for ORV- og DI-området, dekanene, senterlederne og leder av studentparlamentet.

Formål

Ledermøtet er rektors rådgivende organ.

Arbeidsform, agenda og frister

 • Ledergruppen har ukentlige møter hver tirsdag fra kl. 1400-1530, og et utvidet møte hver 4. uke.
 • Saker som foreslås for behandling i rektors ledermøte skal meldes opp via linja. Dagsorden settes av rektor.
 • Sakspapirer distribueres til møtedeltakere onsdagen før oppsatt møte.
 • Agendaen for rektors ledermøte distribueres onsdagen før oppsatt møte til møtedeltakerne samt til fagdirektørene i fellesadministrasjonen.
 • Dersom du har saksansvar for en sak som er meldt opp til rektors ledermøte, har du selv anledning til å være observatør under møtet. Meld fra på forhånd dersom du ønsker å møte opp ved å sende e-post til inatan@oslomet.no.

Mal for oppmelding av saker

 • Saker som skal behandles i rektors ledermøte skal fylles inn på Mal for saker til rektors ledermøte (docx)
 • Når saken er lagt inn i malen av saksbehandler, må denne meldes opp via linja, det vil si til nærmeste leder.
 • Sakspapirer sendes til rektors stab ved inatan@oslomet.no, og skal være rektors stab i hende senest en uke før møtet der saken skal behandles.

Informasjonsflyt

 • Beslutninger fattes av rektor. Se hvilke beslutninger rektor har tatt. Ved nye beslutninger lages også beslutningsnotat som legges inn i P360 under sak: 17/01326
 • Diskusjons- og orienteringssaker kan i tillegg informeres om på intranettet som interne nyheter.
 • Ledere som møtes i ledergruppen har ansvar for å ivareta linjekommunikasjonen i sin egen linje, og se til at saker av interesse for organisasjonen blir orientert om videre nedover i linja.

Kontakt


chatbot-portlet