Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Strategi og planer

Her finner du overordnede styringsdokumenter for virksomheten ved OsloMet – planer som gjelder for hele institusjonen og er vedtatt av styret.
chatbot-portlet