Strategi og planer - Ansatt

Strategi og planer

Strategi og planer

Her finner du overordnede styringsdokumenter for virksomheten ved OsloMet – planer som gjelder for hele institusjonen og er vedtatt av styret.

Strategien til OsloMet – storbyuniversitetet

Strategi 2024

Andre institusjonelle planer

Budsjett- og styringsverktøy

Risikostyring

Eksterne styringsdokument

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet