Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet

Systematisk HMS

Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet. Universitetets HMS-håndbok beskriver det systematiske HMS-arbeidet.

Kontakt


chatbot-portlet