Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Etter begravelse og minnesamling

Behovet for å snakke om og å vise sorg også etter at begravelse og minnesamling er gjennomført er ulikt, her er noen råd om dette.

Behovet for å snakke om og vise sorg er individuelt – vær lyttende og vis forståelse for situasjonen.

Start opp igjen, men gi rom for at mange ikke orker så mye som vanlig. Nærmeste leder skal sørge for at det er kommunisert ut hvem man kan ta kontakt med dersom man ønsker noen å snakke med. Ta kontakt jevne mellomrom og hør hvordan det går, og spør om det er noe man kan bidra med. Det kan være nyttig å minne om viktige søknadsfrister, obligatorisk undervisning e.l. og henvise videre om det ser ut til at noen skulle ha behov for ekstra oppfølging.

Nærmeste leder er ansvarlig for at det blir formidlet informasjon til alle berørte om mulighet for videre oppfølging fra SiO Rådgivning, SiO Helse, Studentpresten eller bedriftshelsetjenesten (BHT). Lokal HR bistår med kontakt til BHT.

Oppfølgingssamlinger

Dersom dødsfallet/dødsfallene har vært svært dramatiske, kan en ha flere samlinger for de berørte.

Sorggruppe

En sorggruppe er et tilbud til mennesker som behøver et sted å snakke om sorgen og egne sorgreaksjoner. Den skal ikke være en erstatning for sosialt nettverk, men være et supplement til dette. En sorggruppe bør ikke bestå av flere enn 8 personer. Det anbefales at studenter gis et kontinuerlig tilbud om sorggruppe, SiO og studentpresten vil kunne bistå i å lede slike.

Ved behov for sorggruppe for ansatte kan HR eller studentpresten hjelpe til med å finne aktuelle ressurspersoner til å lede gruppen, eller eventuelt være med selv. BHT kan også bistå.

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :
chatbot-portlet