Retningslinjer for oppfølging ved dødsfall

Retningslinjer for oppfølging ved dødsfall

Retningslinjene skal følges også i beredskapssituasjoner. HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand.

Psykososial oppfølging etter dødsfall

Psykososial oppfølging etter dødsfall

 1. Ansvar

  Et dødsfall er knyttet til ett unikt menneske og dets historie. Forståelse for det unike og ekstraordinære i disse situasjonene er viktig å se, og som ansatte på universitetet er vi satt til å ivareta både studenter, ansatte og pårørende når dødsfall skjer.

  Instituttleder/studieleder/nærmeste leder med personalansvar har ansvar for oppfølging. De står fritt til å velge hvem som bør ivareta de ulike oppgavene sett ut i fra situasjon og personlig egnethet. Fagpersoner lokalt ved HR og i studieadministrasjonen (STU) kan bistå.

  Ved behov kan sentrale ressurser bistå, se ressursgruppe ved dødsfall.

 2. Kondolansehilsen til pårørende

  Vurder om det bør sende kondolansebukett hjem til pårørende. Bruk skjønn.

  Pårørendeinformasjon:

  • For ansatte kan informasjonen finnes i SAP. HR kan bistå med å fremskaffe.
  • For studenter kan Studentpresten være behjelpelig med å finne kontaktinformasjon.

  Navn og telefonnummer på pårørendekontakt bør oppgis til de pårørende, sammen med oppfordring til å ta kontakt ved behov.

 3. Minnested

  Avdødes bortgang bør markeres med et minnested, med mindre pårørende ikke ønsker dette.

  Instituttleder/nærmeste leder med personalansvar har ansvar for etablering og gjennomføring – studenter skal ikke bli tillagt ansvaret, men kan bidra om de ønsker.

  Et minnested bør inneholde

  • bord med hvit duk og blomster, stol.,
  • bilde av avdøde (eller navn) og
  • kondolanseprotokoll og penn.

  Minnestedet fjernes etter 14 dager. Bilde og kondolanseprotokoll sendes eller overrekkes avdødes pårørende. For utstyr, se Minnesamling.

 4. Begravelse/bisettelse

  Begravelses-/bisettelsestidspunkt gjøres kjent for berørte studenter og ansatte.

  Så langt mulig bør det legges det til rette for at de studenter/ansatte som ønsker det skal kunne delta. Om mulig skal minst én ansatt delta.

  Det kan arrangeres felles transport. Vi har rammeavtale på busstransport – kontakt lokal innkjøper.

  Bårebukett/krans

  Fakultetet/avdelingen/seksjonen kjøper krans eller blomster. Bestilling i Min bestilling.

 5. Minnesamling og minneord

  Minnesamling

  Minnesamlingen bør legges til etter begravelsen/bisettelsen, og avholdes i et egnet lokale.

  Det anbefales at det arrangeres én felles minnesamling hvor de pårørende inviteres til å delta. Tidspunktet for minnesamlingen må avklares med de pårørende hvis de ønsker å delta. Se Minnesamling.

  En minnesamling ved OsloMet er ikke et offentlig arrangement, og media skal ikke inviteres inn.

  Minneord

  Noen utdanningsinstitusjoner skriver minneord som legges ut på institusjonens nettsider. Dette anbefales det ikke å gjøre ved OsloMet. Eksponering av minneord vil kreve en likeverdig praksis, og universitetet er for stort til at vi vil kunne gjennomføre dette. Ved spesielt profilerte studenter eller ansatte kan minneord for eksempel settes inn i Khrono.

 6. Eiendeler, leseplass, kontor

  Nærmeste leder og/eller pårørendekontakten møter pårørende ved overlevering av avdødes eiendeler. Husk at pårørende kan sette pris på å se lokaler hvor avdøde har oppholdt seg mye.

Kontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :