Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Minnesamling

Når en student eller en ansatt dør bør det arrangeres en minnesamling. Her er noen råd om hvordan en slik minnesamling bør gjennomføres.

Orienteringsmøte eller tradisjonell minnestund vil ikke kunne gjennomføres som følge av corona-situasjonen.

HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand.

Minnesamlingen bør legges til etter begravelsen/bisettelsen, og avholdes i et egnet lokale. Det anbefales at det arrangeres én felles minnesamling hvor de pårørende inviteres til å delta. Tidspunktet for minnesamlingen må avklares med de pårørende hvis de ønsker å delta.

Forslag til hvordan en minnesamling kan legges opp:

Det må tilstrebes en likebehandling hvor vi behandler alle våre studenter og ansatte med verdighet.

Ta hensyn til avdødes livssyn/kulturelle bakgrunn. Er man usikker på hvilke skikker som gjelder, ta kontakt med studentpresten for bistand.

Minnesamlingen bør legges til etter begravelsen/bisettelsen, og avholdes i et egnet lokale. Det anbefales at det arrangeres én felles minnesamling hvor de pårørende inviteres til å delta. Tidspunktet for minnesamlingen må avklares med de pårørende hvis de ønsker å delta.

Tilpass samlingen til omstendighetene og hvor mange som vil være tilstede.

Studenter har ofte mye å bidra med, men de skal ikke bli tillagt ansvaret. 

Det er pårørende som bestemmer hvilken informasjon som skal gis ut.

Studentpresten og HR kan bistå i planlegging og gjennomføring, og bør også delta i minnesamlingen som fagpersoner.

Alle HR-enheter, samt Servicetorget på Kjeller, har en minnesamlingskoffert med nødvendig utstyr for å kunne sette opp et minnested og gjennomføre en minnesamling. HR-enhetene har ansvar for koffertene, og for å sørge for at innholdet til enhver tid er på plass. Kofferten skal inneholde:

 • Laminert kort med forslag til gjennomføring
 • Lys, lyseholdere, fyrstikker*
 • Kondolanseprotokoll og penn
 • Blomstervase
 • Ramme til bilde av avdøde
 • Hvit duk

* Merk: Levende lys kan ikke benyttes uten spesiell tillatelse fra Avdeling for eiendom. Det gis kun unntaksvis tillatelse til bruk av åpen ild. Henvendelse må sendes til BiE@oslomet.no.

Bilde av avdøde kan fås ved henvendelse til Kortsenteret, 1. etg. i Pilestredet 46, eller eventuelt fra pårørende.

Det anbefales at all aktivitet på berørte enhet om mulig avlyses i den tiden minnesamlingen pågår.

Studentpresten har kompetanse i å tilrettelegge for slike markeringer, og kan lede gjennomføringen eller veilede andre om ønskelig.

Bord med bilde av avdøde, sammen med blomster og (eventuelt) kondolanseprotokollen settes opp på egnet sted. Kondolanseprotokoll og/eller bilde overleveres til familien etter minnestunden.

En minnesamling ved OsloMet er ikke et offentlig arrangement, og media skal ikke inviteres inn.

Forslag til program

 • Musikk
 • Den som leder minnesamlingen forteller kort om samlingens innhold.
 • Eventuelt ord fra ledelsen på fakultet/avdeling, orientering om dødsfallet - kun klarert informasjon.
 • Eventuelt ord fra noen som kjente avdøde.
 • Ord fra studentpresten om situasjonen, om sorg, om det å ta vare på hverandre.
 • Eventuelt  diktlesning.
 • Ett minutts stillhet.
 • Musikk

Informasjon om hjelpetilbud som er tilgjengelig, mulighet for videre samtaler og aktuelle telefonnummer formidles.

Samtale

Det kan innledes til en samtale i forbindelse med minnesamlingen, hvor deltakerne kan gis mulighet for å si noe, trekke fram minner. Antall fremmøtte og situasjonen må avgjøre dette. Studentpresten kan bistå med gjennomføring.

Kontakt

Kontaktinformasjon til fakultetsdirektører, HR og andre ressurspersoner.

HR-direktør

Telefon :
67 23 50 60 / 948 77 592
E-post :

Fak. HV - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. HV

E-post :

Fak. LUI - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. LUI

E-post :

Fak. SAM - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. SAM

E-post :

Fak.TKD - fakultetsdirektør

E-post :

HR - Fak. TKD

E-post :

SVA

E-post :

Psykososial koordinator

Telefon :
67 23 54 69 / 926 14 750
E-post :

Studentpresten

Telefon :
67 23 52 60
E-post :
Sted/Adresse :
A115, Studenttorget, Pilestredet 52

Avd. UTD

Telefon :
67 23 59 95 / 979 76 828
E-post :
chatbot-portlet