Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Ressursgruppe for dødsfall

OsloMet har en ressursgruppe med ulike fagpersoner for å bistå ansatte ved dødsfall. Gruppen består av ressurser fra HR, studieadministrasjon (STU/UTD) og studentpresten.

Ressursgruppe ved dødsfall består av

Ressursgruppen vil kunne bistå med råd eller praktisk hjelp til lokale enheter/HR. Hva gruppen kan bistå med er veiledende, ikke uttømmende.

Ressursgruppen møtes to ganger i året for å gjennomgå hendelser, dele erfaringer og lærdom og på denne måten søke å få til gode retningslinjer og prosesser rundt vanskelige hendelser.

Eksterne ressurser

chatbot-portlet