Regelverk for studier - Ansatt

Regelverk for studier

Regelverk for studier

På denne sida finner du regelverk for studier ved OsloMet. Regelverk for ph.d.-studier finner du i regelverk for FoU (I forskning).

Innhold

  1. Lover og forskrifter
  2. Eksamen
  3. Godskriving, fritak og faglig godkjenning
  4. Studier
  5. Opptak og overflytting
  6. Studentforeninger
  7. Skikkethetsvurdering, medisinsk testing og helsepersonelloven
  8. Instruks og retningslinjer for IT
  9. Etablering av studier, evaluering og kvalitetssystem

1. Lover og forskrifter

2. Eksamen

3. Godskriving, fritak og faglig godkjenning

4. Studier

5. Opptak og overflytting

6. Studentforeninger

7. Skikkethetsvurdering, medisinsk testing og helsepersonelloven 

8. Instruks og retningslinjer for bruk av IT-tjenester

9. Etablering av nye studier, evaluering og kvalitetssystem