Prosjektstyring ved OsloMet

Prosjektstyring og porteføljestyring er viktige verktøy for å utvikle organisasjonen og for å nå strategiske mål.  Her får du informasjon om hvilke typer prosjekter vi har og hva slags støtte du, som prosjektleder, kan få. 

Prosjektstyring - knappemeny

Prosjektstyring - landingssidelenker

Hva er prosjektstyring?

Hva er prosjektstyring?

 1. Hva er et prosjekt?

  Vi skiller mellom linjeoppgaver og prosjektoppgaver.

  Linjeoppgaver er gjentagende oppgaver som kan løses av et fast team, med lav grad av usikkerhet og innenfor vanlig styring i linjen.

  Prosjekter er større oppgaver eller tiltak som har avgrenset omgang, gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en avtalt ramme for tid og ressurser og som har en høyere grad av usikkerhet. Som regel krever et prosjekt også et midlertidig, tverrfaglig team.

  Vi bruker prosjektformen for å kunne håndtere usikkerhet og kompleksitet, og for å nå målene som er satt.  Da kan ledelsen følge opp arbeidet gjennom en prosjektleder og gjennom styringsverktøy som ikke brukes for linjeoppgaver.

 2. Hva er porteføljestyrte og store prosjekter?

  Porteføljestyrte og store prosjekter, det vil si prosjekter som påvirker OsloMet på en måte som krever koordinering og styring på tvers, eller prosjekter som er store i omfang, varighet eller kompleksitet. OsloMets prosjektmodell for disse prosjektene er basert på Prosjektveiviseren (prosjektveiviseren.digdir.no) fra Digitaliseringsdirektoratet. I Prosjektportalen (sharepoint.com) finner du en oversikt over pågående, porteføljestyrte prosjekter.  

 3. Hva er små prosjekter?

  Små prosjekter er prosjekter som ikke krever ressurser utover egen enhet og som har begrenset påvirkning på organisasjonen. 

 4. Kurs i prosjektstyring og -verktøy

  Kursene under er tilgjengelige fra OsloMet akademiet (Virksomhetsplattformen hos Digdir). Logg inn med Feide før du bruker lenkene under (virksomhetsplattformen.difi.no).

  OsloMet har et videreutdanningstilbud innen prosjektledelse:

  OsloMet har i tillegg en egen rammeavtale med Metier (se avtalekatalog) for opplæring innen styring og ledelse av prosjekt- og program.

  Ønsker du å bestille et kurs fra prosjektkontoret, ta kontakt med IT-servicedesk.

 5. Prosjektkontoret

  Prosjektkontoret er organisert under avdeling IKT og er en støttefunksjon for prosjektgjennomføring ved OsloMet. Prosjektkontoret kan bistå med:

  • prosjektledelse 
  • veiledning av prosjektledere én-til-én 
  • kurs og opplæring i prosjektmetodikk og verktøy 

  Ønsker du bistand fra prosjektkontoret, ta kontakt med IT-servicedesk.

 6. Prosjektlederforum

  Prosjektlederforum er et forum for alle prosjektledere og prosjektinteresserte ved OsloMet og koordineres av prosjektkontoret. 

  Hensikten med prosjektlederforum er å: 

  • bidra til å profesjonalisere prosjektarbeid ved OsloMet 
  • tilby et nettverk der prosjektledere kan diskutere prosjektarbeid, utveksle erfaringer og støtte hverandre 

  Forumet møtes en gang hver måned. Vi bringer inn viktige parter ved OsloMet som prosjektene typisk må samhandle med, har diskusjoner og tar opp aktuelle temaer.

  Her er eksempler på temaer som vi har hatt:

  • Testing – Hvorfor må en prosjektleder tenke på testing og hva er en testplan? 
  • Kommunikasjon - Hvordan involvere SK i kommunikasjonsarbeidet? Hva kan SK bidra med? 
  • Prosci – kort innføring i endringsledelsesmetodikken til Prosci.  
  • Gevinstrealisering og -planlegging – teori og et praktisk eksempel ved OsloMet. 
  • Hvordan skal prosjektene samarbeide på best mulig måte med IDF og AMU?  
  • Hva er design og hvorfor trenger vi det i utviklingsprosjekter?  

  Har du lyst til å være med? Ta kontakt med Prosjektkontoret på e-post.

 7. Kontakt

  Lurer du på noe?

  Ta gjerne kontakt med Prosjektkontoret på e-post.

  Ønsker du tilknytning til et nettverk for prosjektledelse er? Bli med i teamet "Prosjektlederforum" (teams.microsoft.com) (be om å få bli medlem).