Eksempler på interessenter ved OsloMet - Ansatt

Eksempler på interessenter ved OsloMet

Eksempler på interessenter ved OsloMet

I Prosjektportalen kan du organisere interessenter i grupper. Her finner du oversikt over de ulike gruppene og eksempler på interessenter innenfor hver gruppe.

Ledelse

Toppledelse (rektor, prorektor), direktører (divisjonsdirektører, avdelingsdirektører, fakultetsdirektører), administrative ledere (direktører, seksjonsledere, kontorsjefer, gruppeledere), faglige ledere (dekaner, instituttledere, studieledere, emneansvarlige), personalledere, eventuelt andre navngitte sentrale personer.

Ansatte

Undervisere, forskere, teknisk-administrativt ansatte, saksbehandlere, internasjonale ansatte eller grupper av ansatte (f.eks. de som jobber med eksamen, opptak osv.) 

Studenter

Studenter, internasjonale studenter, studentrepresentanter, studentparlamentet, studentforeninger

Utvalg og foreninger

IDF (informasjon, drøfting og forhandling (fagforeningene)), AMU (arbeidsmiljøutvalget), LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg)

Spesifikke avdelinger eller enheter

Fakultetene, forskningssentrene, førstelinjer, IT-servicedesk,  Kurs og konferansesenteret (KK), Digin, Avdeling for IKT, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), Avdeling for økonomi  med flere.

Myndighetene

Kunnskapsdepartmentet (KD), direktorater

UH-sektoren

UNIT, andre universiteter og høgskoler nasjonalt eller internasjonalt

Andre

Publikum, leverandører, samarbeidspartnere, andre offentlige aktører, næringsliv, mm