Personvern og informasjonssikkerhet

Her kan du finne hva du som forsker, underviser, veileder og teknisk-administrativt ansatt trenger å vite om personvern og informasjonssikkerhet, både for å beskytte deg selv og for å beskytte andre.

Personvern og informasjonssikkerhet - knappemeny