Personvernspillet - Ansatt

Personvernspillet

Personvernspillet

Håndterer du personopplysninger om andre? Personvernspillet gir studenter og ansatte interaktiv trening i grunnleggende personvern, og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket.

Personvernspillet er delt inn i moduler, som hver tar for seg et spesielt område innen personvern.

Personvernspillet lærer deg

 • grunnleggende begreper

 • å løse enkle problemstillinger selv
 • hvordan du kan unngå grunnleggende feil (avvik)

Du kan også konkurrere mot andre i duell og i topplister.

Spillet tilbys på både norsk og engelsk. Det er laget av personvernombud og rådgivere i UH-sektoren. Du finner også e-læringer i personvern på sikresiden.no.

 • Hvordan begynner jeg å spille?

  Spill på mobil

  1. Last ned Appen "Attensi Skills"
  2. Legg inn bedriftskode: sikresiden
  3. Velg personvernspillet
  4. Registrer deg med:
   1. Navn
   2. Din jobb-/student e-post (kun OsloMet-adresser er gyldige)
   3. Telefonnummer (mobil)
   4. Arbeid/Studiested (OsloMet)
  5. Vent på SMS med kode og skriv den inn.
  6. Velg din enhet på OsloMet. Velg "andre" dersom du ikke finner din enhet.
  7. Velg relevante moduler
  8. Spill!

  Spille på PC/laptop

  Du kan også opprette bruker og spille på pc/laptop. Gå til sikresiden.attensi.com og følg instruksjonene der. Du kan veksle mellom å spille på nett og mobil etter at du har begynt å spille.

 • Hvilke moduler er det i spillet?

  Spillet består av ulike modulpakker der du oppnår poeng etter hvor godt du gjør det.

  Du kan velge å ta en av disse modulpakkene:

  Grunnleggende moduler for alle

  • Hvorfor har vi personvern?
  • Roller og ansvar
  • Vurdere risiko
  • Mitt ansvar og mine rettigheter
  • Lovlig grunnlag
  • Personvernprinsippene
  • Helseopplysninger
  • Deling og utlevering av data
  • Anonymisering av data
  • Personvern i undervisning og arrangementer

  Forskere/veiledere

  • Alle de 10 grunnmodulene
  • Forske på mennesker?
  • Gjenbruk av forskningsdata
  • Samarbeid i forskningsprosjekter
  • Anonymisering i forskning
  • Ulike typer forskningsdata
  • Oppstart og opprydning

  HR-tilsatte

  • Alle 10 grunnmodulene
  • Tilleggsmodul for HR

  Studenter

  • Alle de 10 grunnmodulene
  • Når du skriver en studentoppgave
  • Ulike typer data om mennesker
  • Anonymisering av personopplysninger
  • Deling, gjenbruk og samarbeid
  • Oppstart, lagring og opprydning

  Ledere

  • Alle de 10 grunnmodulene
  • Ledermoduler

  For den som vil lære alt

  Velg "For de spesielt interesserte", som inneholder alle modulene

 • Spørsmål og svar

  Jeg får ikke tilsendt kode når jeg vil logge meg inn

  Sjekk følgende:

  • Er du registrert med riktig telefonnummer og epost?
  • Har du skrevet "sikresiden" som bedriftskode?
  • Har du skrevet telefonnummer/epost i stedet for bedriftskode?
  • Har du skrevet inn jobb/studentmail?
  • Mobilnummer skal skrives inn uten mellomrom. Har du gjort det?
  • Har du prøvd å slette appen og laste ned på nytt?

  Modulene og poengene mine er forsvunnet

  Her har det skjedd feil i innlastingen av informasjon i appen. Slett spillet og last det ned på nytt, så skal det komme tilbake. Hvis ikke, kontakt personvernspillet@oslomet.no

  Jeg får ikke duellert mot andre

  For å låse opp duellfunksjonen, må spilleren være sertifisert i de 4 første modulene i spillet.

  Jeg vil spille anonymt

  Spillere kan velge å spille anonymt ved å aktivere «jeg vil spille anonymt» i innstillinger. (Spillkoordinator på OsloMet og lederen for din spillenhet vil fremdeles se navnet i rapporter, knyttet til scoren.)

  Jeg vil spille fra PC, ikke mobil

  Man kan spille fra PC ved å bruke denne urlen: sikresiden.attensi.com. Skriv inn "sikresiden" som bedriftskode, og logg inn med telefonnummer eller e-post som på mobilen.

  Har du prøvd alt over? Kontakt personvernspillet@oslomet.no.

 • Personvernerklæring for spillet

  SKILLS er et av opplæringstilbudene fra sikresiden.no.

  Denne personvernerklæringen beskriver hvordan sikresiden.no håndterer personopplysningene dine i forbindelse med din tilgang til SKILLS.

  Hvilke opplysninger samles inn?

  Vi samler inn opplysninger om deg som; navn, epostadresse, telefonnummer, studiested/virksomhet, enhet og IP-adresse. Vi logger hvilke moduler du har spilt og med hvilket resultat. Vi logger spillmønstre til bruk for statistikkformål og bruker informasjonskapsler/ cookies.

  Formål

  Opplysningene samles inn for å gi deg tilgang til spillet og for å gi din leder/underviser mulighet til å følge opp i hvilken grad du har gjennomført spillet. Navnet ditt eller et fiktivt navn vil komme opp på en resultatliste, slik at de som har tilgang til spillet ser hvem som er på listen over dem som har høyest score. Dette er nødvendig hvis studiestedet/virksomheten ønsker å premiere en vinner. Opplysninger om spillmønstre og resultater brukes på et aggregert nivå til statistikkformål.

  Rettslig grunnlag

  Rettslig grunnlag er personvernforordningen art. 6 nr. 1 f) «berettiget interesse». Ditt studiested/virksomhet har interesse i å bruke spillet som en del av sin opplæring innenfor personvern, slik at studenter og ansatte blir i stand til å overholde personvernregelverket som til enhver tid er gjeldende. Personopplysningene som samles inn anses ikke å være sensitive. For å motivere flest mulig til å delta i spillet vil alle med tilgang til spillet se navnet til de personene med høyest score. Det kan derfor fremkomme direkte identifiserbare personopplysninger. Dette kan innebære en personvernulempe. Det er imidlertid mulig å sette inn et fiktivt navn, slik at ikke alle vet hvem poengsummen er knyttet til. Personvernulempen for deg som student/ansatt anses derfor å være liten.

  Hvor innhentes opplysningene fra

  Opplysningene kan hentes inn på to forskjellige måter:

  1. Kontaktinformasjon oppgir du selv når du registrerer deg for å få tilgang til spillet.
  2. En representant fra virksomhet din innhenter opplysningene fra interne systemer.

  Hvordan tar vi vare på informasjonen din?

  Sikresiden.no lagrer personopplysningene hos Attensi. Dataene lagres så lenge du er registrert som aktiv spiller. Kontaktpersoner for spillgjennomføringen ved virksomheten hvor du jobber/ studerer, kan få tilgang til opplysningene om hvilke moduler du har tatt, og hvor mange poeng du har oppnådd. Personell hos sikresiden.no og Attensi, som administrerer eller drifter SKILLS, har tilgang til informasjonen vi samler inn.

  Rettigheter

  • Du har rett til å få vite hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

  • Rett til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine.

  • Rett til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.

  • Rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.

  • Rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet og å få innsyn i opplysninger som er registrert om deg i SKILLS

  • Rett til å få uriktige opplysninger om deg korrigert.

  • Rett til å klage over behandlingen. I slike situasjoner, kontakt din virksomhet.

  Kontakt oss

  • Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller ønsker å bruke dine rettigheter som er nevnt over, ta kontakt med oss på post@sikresiden.no.

  • Virksomhetene som forvalter sikresiden.no og virksomhetene som bruker sikresiden.no har hver sine personvernombud som kan kontaktes for eventuelle spørsmål.

  For mer informasjon om hvordan dine data behandles hos Attensi.