Personvernombud - Ansatt

Personvernombudet ved OsloMet

Personvernombudet ved OsloMet

OsloMet har et uavhengig personvernombud som blant annet har i oppgave å ivareta personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter.

Personvernombudet kan bistå enkeltpersoner (ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter) som mener at OsloMet behandler deres personopplysninger på urettmessige eller ulovlige måter.