Personvernombud - Ansatt

Personvernombudet ved OsloMet

Personvernombudet ved OsloMet

OsloMet har et uavhengig personvernombud som blant annet har i oppgave å ivareta personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter.

Personvernombudet kan bistå enkeltpersoner (ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter) som mener at OsloMet behandler deres personopplysninger på urettmessige eller ulovlige måter.

 • Generelt om personvernombudet

  OsloMet  har et personvernombud som ivaretar personverninteressene både til OsloMet sine studenter, ansatte og forskere.

  Selv om personvernombudet er ansatt ved OsloMet har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når den utfører sin rolle som ombud.

  Personvernombudet ved OsloMet er Ingrid S. Jacobsen. Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@oslomet.no.

 • Personvernombudets hovedoppgaver

  Personvernombudet skal blant annet

  • bistå OsloMet med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger, kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og påpeke eventuelle brudd på regelverket dersom dette oppdages, se oversikt over behandling av personopplysninger (protokoll).
  • bistå enkeltpersoner, som er registrert med personopplysninger hos OsloMet, med å ivareta deres rettigheter
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den.
 • Mer om personvernombudet

 • Personvernkontakter

  Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.