Personvernombud for administrative behandlinger | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Personvernombudet ved OsloMet

Personvernombudet ved OsloMet

OsloMet har et uavhengig personvernombud som blant annet har i oppgave å ivareta personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter.

Personvernombudet kan bistå enkeltpersoner (ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter) som mener at OsloMet behandler deres personopplysninger på urettmessige eller ulovlige måter.

Generelt om personvernombudet

OsloMet  har et personvernombud som ivaretar personverninteressene både til OsloMet sine studenter, ansatte og forskere.

Selv om personvernombudet er ansatt ved OsloMet har det en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når den utfører sin rolle som ombud.

Personvernombudet ved OsloMet er Ingrid S. Jacobsen. Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@oslomet.no.

Personvernombudets hovedoppgaver

Personvernombudet skal blant annet

  • bistå OsloMet med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger, kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og påpeke eventuelle brudd på regelverket dersom dette oppdages, se Oversikt over behandling av personopplysninger (protokoll).
  • bistå enkeltpersoner, som er registrert med personopplysninger hos OsloMet, med å ivareta deres rettigheter
  • samarbeide med og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den.

Mer om personvernombudet

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.