Rettighetsstrategi for publisering av vitenskapelige artikler - Ansatt

Rettighetsstrategi for publisering av vitenskapelige artikler

Rettighetsstrategi for publisering av vitenskapelige artikler

OsloMet har vedtatt en rettighetsstrategi for åpen publisering. Strategien er utformet i tråd med Plan S og krav fra myndigheter og finansiører.

Strategien sørger for at ansatte og studenter kan gjøre siste versjon av fagfellevurderte, aksepterte manuskripter åpent tilgjengelig uten sperrefrist, ved hjelp av egenarkivering i OsloMets vitenarkiv. Dette kan gjøres uavhengig av eventuelle begrensninger fra forlagets side.

Strategien til OsloMet gjelder for vitenskapelige artikler innsendt etter 1. juni 2024.

Styrevedtaket til vedtatt rettighetsstrategi (opengov.360online.com).

 • Vedtatt rettighetsstrategi

  OsloMets studenter og ansatte beholder rettigheter til å dele og bruke siste aksepterte manuskriptversjon av vitenskapelige artikler fritt.

  • OsloMet har en ikke-eksklusiv rett til å gjøre alle vitenskapelige artikler forfattet av ansatte og studenter tilknyttet institusjonen tilgjengelige med en Creative Commons-lisens.
  • Vitenskapelige artiklene skal gjøres åpent tilgjengelig i institusjonens vitenarkiv på publiseringstidspunktet.
  • For artikler med en Creative Commons-lisens, vil den publiserte versjonen gjøres tilgjengelige med den lisensen den er publisert under.
  • For artikler som ikke er publisert åpent, vil forfatters aksepterte manuskript (AAM) som standard gjøres åpent tilgjengelig med en CCBY-lisens (Creative Commons navngivelse).
  • Ansatte og studenter kan unnta enkeltartikler fra denne ordningen ved å be om fritak. Forespørsel om fritak trenger ikke begrunnes.
  • Rektor ved OsloMet er ansvarlig for forvaltning og tolking av rettighetsordningen, og for å løse tvister om dens tolkning og anvendelse.

  Informasjon om åpen tilgang til forskning ved OsloMet.

 • Egenarkivering av vitenskapelige artikler

  Du skal laste opp din fagfellevurderte artikkel til OsloMets vitenarkiv via Cristin. Hvilken versjon du kan laste opp vil avhenge av tidsskriftet du har publisert i.  

  Veiledning til egenarkivering av artikler i Cristin (openscience.no).

  • Hvis du har publisert i et hybrid tidsskrift, det vil si et lukket tidsskrift som tilbyr valgfri åpen publisering med forlagsavtale, skal du laste opp forlagets versjon av artikkel (VoR).
  • Hvis du har publisert i åpent tidsskrift (Open Access), skal du laste opp endelig versjon/PDF av artikkel (VoR).
  • Hvis du har publisert i et lukket tidsskrift, skal du laste opp siste aksepterte versjon av manuskript (AAM-postprint). Ansatte ved OsloMet vil da være beskyttet av den vedtatte rettighetsstrategien.
 • Hva betyr rettighetsstrategien for deg som forfatter?

  I tråd med rettighetsordningen vil manuskriptet gjøres tilgjengelig uten embargo og med en CC BY-lisens. Format, versjon og metadata til artikkel/manuskript vil bli kontrollert av administrator (Universitetsbiblioteket), før den gjøres tilgjengelig i vitenarkivet.

  • Du som forfatter beholder opphavsretten til akseptert manuskriptversjon (AAM).
  • Du trenger ikke informere utgiver i form av e-post eller annen dokumentasjon. Informasjon på nettsiden til OsloMet anses som forhåndsvarsel til forlaget.
  • OsloMet påtar seg det juridiske ansvaret for publisering i vitenarkivet.
  • Du kan reservere deg mot åpen publisering dersom det for eksempel skaper uenighet med korresponderende forfatter, eller hvis finansiøren ikke stiller krav til åpen tilgang. Vi minner om at resultater fra forskning finansiert av NFR og Horizon EU skal gjøres åpent tilgjengelig.

  Forfattere som ønsker å unnta enkeltartikler fra rettighetsordningen kan gjøre dette ved å kontakte Universitetsbiblioteket på e-post.

  Merk at Cristin og alle de norske vitenarkivene vil bli slått sammen og erstattet av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) i løpet av 2024. Det vil medføre endring i rutiner for egenarkivering.

 • Ofte stilte spørsmål

  Gjelder rettighetsstrategien fra datoen artikkelen er akseptert?

  Nei, rettighetsstrategien til OsloMet gjelder for artikler innsendt etter 01.06.2024.

  Hva med artikler som er sendt inn før 01.06.2024, og som har sperrefrist, blir denne opphevet med rettighetsstrategien?

  Nei, strategien gjelder kun for artikler som er innsendt etter 01.06.2024.

  Må jeg fortsatt signere forlagets lisensavtale som kun tillater egenarkivering etter en periode med sperrefrist?

  Signer avtalen og last opp siste versjon av akseptert manuskript til vitenarkivet.  Rettighetsstrategien til OsloMet overstyrer forlagets sperrefrist.

  Hva er forskjellen på akseptert manuskript og forlagets publiserte versjon (VoR)?

  Akseptert manuskript mangler tidsskriftets layout og logo, men er ellers innholdsmessig identisk med den publiserte versjonen.

  Hvordan får jeg tak i det aksepterte manuskriptet?

  Kontakt korresponderende forfatter. Vedkommende skal ha mottatt manuskriptet fra forlaget.

  Gjelder rettighetsstrategien også for monografier?

  Nei, rettighetsstrategien til OsloMet gjelder kun for vitenskapelige artikler.

  Hva skjer om tidsskriftet «klager»? Hvem henvender man seg til?

  Ta kontakt med Universitetsbiblioteket på e-post.

  Gjelder rettighetsstrategien også der noen utenfor OsloMet er korresponderende forfatter?

  Det er mulig å reservere seg mot åpen publisering dersom det skaper uenighet med korresponderende forfatter.

  Kan jeg distribuere/publisere artikkelen andre steder enn i vitenarkivet til OsloMet?

  Siste versjonen til et akseptert manuskript (til en artikkel innsendt etter 01.06.2024) må først lastes opp i vitenarkivet til OsloMet under CC BY lisens. Publikasjonen blir da beskyttet under rettighetsstrategien, og kan deretter distribueres hvor som helst.

 • Kontakt