Studenter ut | Internasjonalisering - Ansatt

Utreisende studenter

Utreisende studenter

Her finner du rutinebeskrivelser og nødvendige maler og dokumenter for studieadministrasjon knyttet til utreisende studenter.

Felles for alle avtaler

Prosedyrer og dokumenter som gjelder for alle utreisende studenter:

FS

FS-brukerveiledninger

Maler for nettsider

Erasmus+

 • Erasmus + saksflyt studenter
 • Learning Agreement for Studies (.doc)Learning Agreement for Traineeships 2021 (.doc) og Learning Agreement for Traineeships UK (.doc).
  Forklaring til felt som skal fylles ut, ligger som fotnoter til malen. Vær særlig oppmerksom på følgende:
  • Når studenten skal i kombinert studie- og praksisutveksling, SKAL Learning Agreement for studies brukes.
  • Når studentene skal i praksisutveksling, brukes Learning Agreement for traineeship. Dette gjelder enten praksis-oppholdet organiseres gjennom en partnerinstitusjon eller direkte med praksisstedet.
  • Feltet som omfatter undervisnings-/arbeidsspråk må fylles ut, både med hvilket språk det er snakk om og med hvilket nivå studenten skal oppnå i henhold til Erasmus + utvekslingsavtalen.
  • Responsible person at sending institution skal være vitenskapelig koordinator eller annen vitenskapelig ansatt ved OsloMet.

For å finne riktig (og oppdatert) versjon av ISCED-kodene for Field of Education, bruk ISCED-F 2013 Search Tool (ec.europa.eu)

 • Confirmation of stay for studier
 • Confirmation of stay for praksis
 • Studenter med tilretteleggingsbehov (student.oslomet.no) kan få ekstra stipend til tilrettelegging, men det er viktig at OsloMet fanger opp slike behov så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Her er en oversikt over hvem som gjør hva:
  • GIN og internasjonale administrative koordinatorer informerer hverandre så snart det dukker opp studenter med behov.   
  • Koordinator innhenter dokumentasjon på behov.
  • Koordinator kartlegger hva studenten har behov for og hva partnerinstitusjon kan tilby, og hva det eventuelt koster.
  • GIN kartlegger hvor mye ekstra Erasmus stipend som kan tildeles på bakgrunn av innhentet dokumentasjon.
 • Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling og som har barn under 18 år har muligheten til å få et tilleggsstipend på 250 EUR pr måned. Stipendsatsen er den samme uavhengig av antall barn. Studenten leverer søknadsskjema for tilleggsstipend (.doc) sammen med LA.
 • Studenter som skal på utveksling oppfordres til å reise på miljøvennlig måte (student.oslomet.no), og det kan de få ekstra stipend til.

 • OLS registrering (nettskjema.no). Når Learning agreements ennå ikke er ferdig utfylt, brukes dette skjemaet for å "bestille" OLS-lisenser for utreisende studenter. Alle felt må fylles ut. Informasjon om språkkrav hentes fra utvekslingsavtalen.

Andre avtaler

Contact information

Contact information