Skip to Content

Teaching

Teaching

Student administration / Internationalisation

Studenter ut

Her finner du rutinebeskrivelser og nødvendige maler og dokumenter for studieadministrasjon knyttet til utreisende studenter.

Felles for alle avtaler

Prosedyrer og dokumenter som gjelder for alle utreisende studenter:

Dokumenter for Erasmus+

 • Erasmus + saksflyt studenter
 • Learning Agreement for Studies og Learning Agreement for Traineeship.
  Begge skal tas i bruk for studenter som skal reise på utveksling fra og med høsten 2015. Malene er forenklet og forklaring til felt som skal fylles ut, ligger som fotnoter til malen. Vær særlig oppmerksom på følgende:
  • Når studenten skal i kombinert studie- og praksisutveksling, brukes Learning Agreement for studies.
  • Når studentene skal i praksisutveksling, brukes Learning Agreement for traineeship. Dette gjelder enten praksis-oppholdet organiseres gjennom en partnerinstitusjon eller direkte med praksisstedet.
  • Feltet som omfatter undervisnings-/arbeidsspråk må fylles ut, både med hvilket språk det er snakk om og med hvilket nivå studenten skal oppnå i henhold til Erasmus + utvekslingsavtalen.
  • Responsible person at sending institution skal være vitenskapelig koordinator eller annen vitenskapelig ansatt ved OsloMet.

For å finne riktig (og oppdatert) versjon av ISCED-kodene for Field of Education, bruk ISCED-F 2013 Search Tool

 • Confirmation of stay for studier
 • Confirmation of stay for praksis
 • Studenter med behov for tilrettelegging. I Erasmus + programmet er det fokus på «Erasmus + for alle», og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Studenter med tilretteleggingsbehov kan få ekstra stipend til tilrettelegging, men det er viktig at OsloMet fanger opp slike behov så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Her er en oversikt over hvem som gjør hva:
  • IN og internasjonale administrative koordinatorer informerer hverandre så snart det dukker opp studenter med behov.   
  • Koordinator innhenter dokumentasjon på behov.
  • Koordinator kartlegger hva studenten har behov for og hva partnerinstitusjon kan tilby, og hva det eventuelt koster.
  • IN kartlegger hvor mye ekstra Erasmus stipend som kan tildeles på bakgrunn av innhentet dokumentasjon.
 • OLS registrering. Når Learning agreements ennå ikke er ferdig utfylt, brukes dette skjemaet for å "bestille" OLS-testing for utreisende studenter. Alle felt må fylles ut. Informasjon om språkkrav hentes fra utvekslingsavtalen.

Dokumenter for andre avtaler

Sentrale utvekslingsavtaler

Oversikt over sentrale utvekslingsavtaler

Contact information