Ressursside for FS-arbeid knyttet til internasjonalisering - Ansatt

Ressursside for FS-arbeid knyttet til internasjonalisering

Ressursside for FS-arbeid knyttet til internasjonalisering

Veiledningene du finner her er relevante for alt arbeid knyttet til FS og internasjonalisering, hovedsakelig til utvekslingsmodulen og opptaksmodulen ifm SøknadsWeb for utreisende studenter.

Vi oppdaterer veiledningene i forkant av hvert semester og gjør vårt beste for å oppdatere iht. de endringene som også gjøres i FS underveis.

Dersom du ser ting som ikke lenger stemmer, er det fint om du melder ifra til Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv ved Lise Bakke Brøndbo.

I første omgang er formatet for brukerveiledningene i pdf-er, men vi jobber også med å legge ut videoforklaringer fortløpende.

Under veiledningene knyttet til registrering av utvekslingsstudenter ut og utvekslingsstudenter inn, ligger også årshjul for arbeidet. Veiledningene følger tidslinjen i årshjulene.