Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Ressursside for FS-arbeid knyttet til internasjonalisering

Veiledningene du finner her er relevante for alt arbeid knyttet til FS og internasjonalisering, hovedsakelig til utvekslingsmodulen og opptaksmodulen ifm SøknadsWeb for utreisende studenter.

Vi oppdaterer veiledningene i forkant av hvert semester og gjør vårt beste for å oppdatere iht. de endringene som også gjøres i FS underveis.

Dersom du ser ting som ikke lenger stemmer, er det fint om du melder ifra til Seksjon for internasjonalisering ved Lise Bakke Brøndbo.

I første omgang er formatet for brukerveiledningene i pdf-er, men vi jobber også med å legge ut videoforklaringer fortløpende.

Under veiledningene knyttet til registrering av utvekslingsstudenter ut og utvekslingsstudenter inn, ligger også årshjul for arbeidet. Veiledningene følger tidslinjen i årshjulene.

Generelle veiledninger

Prinsipper for registrering av avtaler i FS

Nettskjema for innsending av avtaler til registrering i FS

Hvordan søke opp utvekslingsavtaler tilknyttet et studieprogram?

Hvordan søker du opp avtaler i Utvekslingsavtale samlebilde og hvordan leser du informasjonen du finner der?

Hvordan bruker du rapport 280.001 Utvekslingsavtaler og hvilken informasjon kan du finne der?

Hvordan bruker du rapport 270.001 Utvekslingspersoner og hvilken informasjon kan du finne der?

Veiledninger knyttet til studentutveksling

 Veiledninger knyttet til registrering av utreisende utvekslingsstudenter

 Veiledninger knyttet til registrering av innreisende utvekslingsstudenter

Veiledninger knyttet til ph.d-utveksling

Veiledning for registrering av innreisende internasjonale ph.d-kandidater

 

 

chatbot-portlet