Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Erasmus + saksflyt studenter

Før oppholdet

  • Administrativ internasjonal koordinator på fakultet tar initiativ til å få fylt ut Erasmus + Learning Agreement, LA, (faglig forhåndsgodkjenning). LA skal signeres av vitenskapelig koordinator på fakultet, av studenten og av kontaktperson ved utenlandsk partnerinstitusjon. Husk riktig fra- og til datoer, og riktig undervisnings-/praksisspråk. Når dette er klart, oversendes LA-en til IN i P360 i henhold til bruksanvisning.
  • IN  sender studenten stipendkontrakt (GA) til signering, og gir tilgang til språktest i Online Linguistic Support (OLS).
  • Mulighet for OLS språktest og eventuelt språkkurs før LA er på plass, ved at administrativ internasjonal koordinator fyller ut skjema for OLS registrering (se lenke under Dokumenter for Erasmus +).  
  • Studenten gjennomfører språktest og sender signert og utfylt stipendkontrakt tilbake til IN.
  • IN  sender tildelingsbrev på 70% av stipendet  til studenten via P360. Studenten mottar dette i Digipost.
  • Utbetaling av Erasmus-stipend kjøres sammen med lønn mot slutten av hver måned, tidspunkt for utbetaling står i tildelingsbrevet til studenten.

Etter oppholdet

  • Studenten sender skjema for bekreftelse på opphold til internasjonal koordinator på fakultet, som sjekker datoene i forhold til opprinnelig LA, og sender det videre til IN i P360 i henhold til bruksanvisning.
  • Studenten mottar automatisk generert e-post med lenke til rapport som fylles ut i Mobility Tool.
  • Studenten tar siste obligatoriske språktest i OLS (gjelder ikke dersom studenten har oppnådd C2-nivå på første test).
  • IN sender tildelingsbrev med restutbetaling av stipendet (de siste 30 %) via P360 når dokumentasjon, rapport og språktest er ok.

Kontakt


chatbot-portlet