I undervisning

I undervisning

Utdanningskvalitet / Emneansvar: planlegge

Gjennomføre

 1. Orienter studentene

  Før første forelesning:

  Merk!
  1. års studenter har ikke tilgang til Canvas før studiestart.
  Nettredaksjonen-hv@oslomet.no er behjelpelig med å sende ut/publisere viktig informasjon før emnestart, blant annet første ukas undervisning.

  Sjekk at pensum er lagt ut på universitetets nettsider. Listene for høstsemesteret skal være publisert innen 1. juli/1. desember.

  Tips til første forelesning:

  Gå igjennom emneplanen med studentene, med særskilt fokus på å forklare/diskutere emnets læringsutbytter. Gå gjennom pensum, arbeidskrav og eksamen, samt emnets tilhørighet til studieprogrammet det inngår i.

  Informer studentene om hva de kan forvente å få svar på fra deg og hvor du ønsker å kommunisere (e-post, Canvas). Sett gjerne opp faste tidspunkt hvor du er tilgjengelig på kontoret.

 2. Oppfølging av arbeidskrav

  Antall forsøk og konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav fremkommer av programplan, og er juridisk bindende. Det er ditt ansvar at dette blir fulgt opp.

  De spesifikke arbeidskravene finner du i den enkelte emneplan.

  • Dersom emnet har obligatorisk oppmøte som arbeidskrav, er det ditt ansvar å følge opp at fravær blir registrert.
  • Dersom fraværet er så høyt at studenten nærmer seg “ikke godkjent” arbeidskrav, må du kontakte studieadministrasjonen for avklaring av videre oppfølging.
 3. Endringer etter oppstart

  Ved endringer i tid/sted for forelesning må rombooker kontaktes.

  • Rom som ikke benyttes skal avbestilles.
  • Varsle studentene via Canvas.

  Det er ikke tillatt å fravike det som fremgår i emneplanen underveis i et emne. Ved ekstraordinære problemstillinger, ta kontakt med studieadministrasjonen.

 4. Studentevaluering
 5. Kollegaveiledning/evaluering?

  Hva med å invitere en kollega til å overvære en av dine forelesninger, og få kollega-feedback?

 6. Sikkerhet og skikkethet

  HMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.

  Brannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.

  Hvis studenter opptrer truende, se sikresiden.no om trusler.

  Emneansvarlig og/eller faglærer skal foreta skikkethetsvurdering.

Ressurser og nyttig info

Ansvar
Pedagogisk ressursbank
Verktøy/tjenester