Skilt - selvbetjeningsmaler | Grafiske maler | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Skilt

Skilt

Her er kontorskiltmaler som kan skrives ut på universitetets skrivere.

Malene må skrives ut i farger. Husk å skrive ut i "faktisk størrelse" 1:1 (ingen skalering/tilpassing).