Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Avtaler, etikk og jus

Avtaler, etikk og jus

Avtaler

Her finner du avtalemaler for alle forskningssamarbeid som OsloMet deltar i, og som hovedregel skal disse avtalemalene benyttes.

Rettighetspolitikk

Her finner du OsloMets politikk for immaterielle rettigheter.

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er en fellesbetegnelse for det rettsområdet som gjelder den rettslige beskyttelse av intellektuelle presentasjoner og kjennetegn for personer, varer og tjenester.

Forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer. Les mer om forskningsetikk her.

Personvern i forskning

Før du som prosjektleder setter i gang med et forskningsprosjekt må du vite om data skal anonymiseres eller avidentifiseres og hvilke eksterne instanser som skal godkjenne bruk av ulike typer personopplysninger. Les mer om personvern i forskning.

Juridisk bistand

Her finner du en oversikt over hvilken juridisk bistand Juridisk enhet i Avdeling for forskning og utvikling kan hjelpe med.