Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Avtaler, etikk og jus / Avtaler og kontrakter

Retningslinjer og policy ved inngåelse av avtaler

For alle eksternt finansierte prosjekter skal det foreligge en kontrakt. Når du skal sette opp en kontrakt bør du sjekke ut både interne og eksterne retningslinjer.

Interne retningslinjer og avtalemaler ved OsloMet

Eksterne retningslinjer og avtalemaler

Se nettside om Kontrakter.

Juridisk bistand

For å kvalitetssikre avtaler som inngås, har OsloMet signert en rammeavtale med Grette Advokatfirma. Denne rammeavtalen skal benyttes når FoU-avdelingen ikke har kapasitet til å gi juridisk bistand.

Grette Advokatfirma kan bistå med juridiske tjenester innen rettsområdene; avtale- og kontraktsrett, EU- og EØS-rett, opphavsrett, patentrett, varemerkerett, designrett og selskapsrett.

For mer informasjon, vennligst kontakt Anne Bjørtuft i Avdeling for Forskning og Utvikling (FoU). E-post: Anne.Bjortuft(krøllalfa)oslomet.no; +47 67 23 54 21.

Kontakt

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Nettsider for ansatte

Url :
FoU-støtte LUI

Fakultet for samfunnsvitenskap

FoU-seksjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Url :
Nettsider FoU SAM

Fakultet for teknologi, kunst og design

FoU ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Url :
Nettsider FoU TKD

NIBR

FoU ved NIBR

Url :
NIBR
chatbot-portlet