Systematisk HMS | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Systematisk HMS

template.back.to.overview Systematisk HMS

Systematisk HMS-arbeid er alle de systematiske tiltak som sikrer at OsloMets aktiviteter planlegges, organiseres og utføres på en fullt forsvarlig måte for ansatte, studenter, miljø og materiell. God HMS innebærer å være i forkant, identifisere risiko og gjøre risikoavdempende tiltak.

Universitetets HMS-håndbok beskriver det systematiske HMS-arbeidet og gir mer utfyllende informasjon om hvem som har hvilke roller og hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Kontakt

Kontakt