Systematisk HMS | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Systematisk HMS

template.back.to.overview Systematisk HMS

Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet.

Universitetets HMS-håndbok beskriver det systematiske HMS-arbeidet.

Kontakt

Kontakt