Studenter ut | Internasjonalisering - Ansatt

Utreisende studenter

Utreisende studenter

Her finner du rutinebeskrivelser, maler og dokumenter for studieadministrasjon knyttet til utreisende studenter.

Felles for alle avtaler

Prosedyrer og dokumenter som gjelder for alle utreisende studenter:

FS

FS-brukerveiledninger

Erasmus+

For å finne riktig (og oppdatert) versjon av ISCED-kodene for Field of Education, bruk ISCED-F 2013 Search Tool (ec.europa.eu)

  • Studenter med tilretteleggingsbehov (student.oslomet.no) kan få ekstra stipend til tilrettelegging, men det er viktig at OsloMet fanger opp slike behov så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Her er en oversikt over hvem som gjør hva:
    • GIN og internasjonale administrative koordinatorer informerer hverandre så snart det dukker opp studenter med behov.   
    • Koordinator innhenter dokumentasjon på behov.
    • Koordinator kartlegger hva studenten har behov for og hva partnerinstitusjon kan tilby, og hva det eventuelt koster.
    • GIN kartlegger hvor mye ekstra Erasmus stipend som kan tildeles på bakgrunn av innhentet dokumentasjon.

Andre avtaler

Kontakt

Kontakt