Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Internasjonale samarbeidsavtaler

Internasjonalt samarbeid skal bidra til å oppfylle målene i OsloMets Strategi 2024 og gi økt kunnskap og kompetanse gjennom likeverdig samarbeid og gjensidig erfaringsdeling. På utdanningsfeltet har OsloMet samarbeidsavtaler med mer enn 400 institusjoner verden over. Denne siden er ment som en hjelp i prosessen med å inngå internasjonale samarbeidsavtaler innenfor utdanningsfeltet.

Hvorfor trenger vi formelle avtaler? 

Trygghet og forutsigbarhet:

En formell avtale gir trygghet og forutsigbarhet for alle involverte. Avtalen beskriver samarbeidets art og avklarer gjensidige rettigheter og forpliktelser for institusjonene, studenter og ansatte.

Nasjonale føringer og økonomiske insentiver:

Føringer fra Kunnskapsdepartementet understreker viktigheten av formelle avtaler og alle inn- og utvekslingsopphold over 3 mnd. som foregår gjennom en formell avtale vil utløse et mobilitetstillegg for OsloMet.

Oversikt:

Formaliserte partnerskap gir mulighet for ryddig oversikt over det internasjonale samarbeidet ved OsloMet. Dette er ikke minst viktig med tanke på potensialet for å knytte flere fagmiljøer og ulike aktiviteter til eksisterende partnerskap.

Hvordan inngå en internasjonal samarbeidsavtale - prosessen steg for steg

Lurer du på hvordan du går frem for å inngå en ny samarbeidsavtale?

Her ser du hele prosessen – steg for steg

 

Kontakt Seksjon for Internasjonalisering

Har du spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med internasjonale samarbeidsavtaler innen utdanningsfeltet?

chatbot-portlet