Tildelingsbrev fra KD | Virksomhetsstyring - Ansatt

Tildelingsbrev fra KD

Tildelingsbrev fra KD

Det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet gir føringer for OsloMets oppdrag og resultatforventninger for det kommende året.