Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring / Strategi og planer

Tildelingsbrev fra KD

Det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet gir føringer for OsloMets oppdrag og resultatforventninger for det kommende året.
chatbot-portlet