Reiseforsikring | Reiser - Ansatt

Kontaktinfo til reisebyrå

Kontaktinfo til reisebyrå

Alle jobbrelaterte reiser skal bestilles gjennom Berg-Hansens reisebyrå.

For fakturaspørsmål, spørsmål i etterkant av reisen (kvitteringer, refusjoner mm)

Telefon :
+47 21024550
E-post :
Tidspunkt/Åpningstid :
mandag-fredag kl. 08-17
Url :
Online-bestilling

Reiseforsikring

Reiseforsikring

Betaler du dine reiser med kredittkort, er du automatisk forsikret gjennom kredittkortavtalens vilkår. Ved fakturabetaling av reiser du forsikret via Eurocard Corporate Card.
Avbestilling er dekket for dem som har bestilt før 14.mars og rammes av reiserådene fra UD.

Har du bestilt flybillett/reise før reiserestriksjonene (UD- reiseråd) ble innført, og denne ble betalt med kredittkort som har reiseforsikring inkludert, eller du har registrert reiseprofil hos Egencia blir avbestilling dekket. Dette gjelder billetter som ikke er refunderbare (billig billett).

Du må selv ta kontakt med ditt kredittkortselskap og følge opp dette.

Fullflexbillett kan annulleres uten kostnad, et lite gebyr påløper hos reisebyrå. Den enkelte må selv annullere reisen i Egencias reiseportal, eller ta kontakt med reisebyrået for avbestilling. Det er viktig at den enkelte ansatte avbestiller, slik at flyselskapene også er informert og kan avpasse etter behov.

Reiserådene fra UD ble utstedt 14. mars og gjelder på ubestemt tid. 

Du skal først og fremst kontakte reiseleverandøren, og be om refundering eller ombooking. Hvis det er et restbeløp som ikke refunderes, er det dette som skal sendes til forsikringsselskapet.

 

Innhold

Reiseforsikring ved betaling med kredittkort

Benytter du kredittkort for betaling av reisen er du forsikret i henhold til vilkårene i det aktuelle kortet.

Ved spørsmål ved skade ved bruk av Eurocard-kort kontakt: Trygg Forsikring, telefon: +47 55172000

Reiseforsikring ved betaling via faktura / OsloMets reisekonto

Har du søkt om fakturaprofil (se eget avsnitt), er du forsikret via Eurocard Corporate Card.

Avbestillingsforsikring

Det er viktig at du sjekker avbestillingsvilkårene i den billettypen du bestiller. Annen avbestillingsforsikring ligger i kortet som er brukt til betaling for reisen.

Sjekk vilkårene i kortet du bruker, dersom det ikke er Eurocard eller American Express.

Anbefaling

Vi anbefaler at ansatte søker om gratis kredittkort fra American Express eller Eurocard Corporate Gold til bruk ved tjenestereiser eller skaffer privat reiseforsikring som omfatter tjenestereiser.

 

Andre typer forsikring

OsloMet dekker som regel ikke reiseforsikring utenom det som er innebygget i Eurocard Corporate Gold, som trer inn når reisekontoen brukes ved for ekspempel gruppereiser eller når en ansatt har fått innvilget fakturaprofil.

Utstyrsforsikring

I helt spesielle tilfeller kan OsloMet dekke ekstra forsikring for utstyr som er universitetets eiendom og som er verdt mer enn det reiseforsikringen dekker. Den enkelte ansatte bes om å sette seg inn i vilkårene i sine egne kredittkortforsikringer.

  • Utstyrsforsikring er som regel inkludert i vanlig reiseforsikring, inntil et visst beløp.
  • Ta vare på alle originalkvitteringer for å få igjen utlegg på forsikringen.
  • Det er også opp til hver enkelt å sørge for at forsikringssaker blir meldt og fulgt opp.

Europeisk helsetrygdkort

OsloMet anbefaler alle ansatte om å bestille Europeisk helsetrygdkort gratis fra NAV.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

Man har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.

Reiseforsikring på gruppereiser

Alle deltakere på gruppereiser er forsikret dersom via OsloMets reiskonto, se vilkår nedenfor. Spørsmål om forsikring hos Eurocards forsikringsselskap:

Innehavere av Eurocard-kort kan ved skade kontakte Trygg Forsikring, telefon + 47 55172000.

 

Forsikringsvilkår for OsloMets firmakort