Reiseforsikring | Reiser - Ansatt

Reiseforsikring

Reiseforsikring

Betaler du dine reiser med kredittkort, er du forsikret gjennom den aktuelle kredittkortavtalens vilkår. Ved fakturabetaling (OsloMets reisekonto, hovedsakelig til betaling av gruppereiser) av reiser du forsikret via Eurocard Corporate Card.
 • Reiseforsikring ved betaling med kredittkort

  Benytter du kredittkort for betaling av reisen er du forsikret i henhold til vilkårene i det aktuelle kortet som ble brukt.

  Ved spørsmål ved skade ved bruk av Eurocard-kort kontakt: Trygg Forsikring, telefon: +47 55 17 20 00. OsloMets avtalenummer er 118613371, dette skal oppgis i skademeldingen.

 • Reiseforsikring ved betaling via faktura / OsloMets reisekonto

  Har du søkt om fakturaprofil (se eget avsnitt) kommer det faktura fra Berg-Hansen for reisen din og du er da forsikret via Eurocard Corporate Card. 

  Ved spørsmål ved skade ved bruk av Eurocard-kort kontakt: Trygg Forsikring, telefon: +47 55 17 20 00. OsloMets avtalenummer er 118613371, dette skal oppgis i eventuell skademelding.

 • Avbestillingsforsikring

  Det er viktig at du sjekker avbestillingsvilkårene i den billettypen du bestiller. Annen avbestillingsforsikring ligger i kortet som er brukt til betaling for reisen.

  Sjekk vilkårene i kortet du bruker, dersom det ikke er Eurocard.

  Anbefaling

  Vi anbefaler at ansatte søker om gratis kredittkort fra Eurocard Corporate Gold til bruk ved tjenestereiser eller skaffer privat reiseforsikring som omfatter tjenestereiser.

 • Andre typer forsikring

  OsloMet dekker som regel ikke reiseforsikring utenom det som er innebygget i Eurocard Corporate Gold, som trer inn når reisekontoen brukes ved for eksempel gruppereiser eller når en ansatt har fått innvilget fakturaprofil. I spesielle tilfeller kan OsloMet likevel dekke ekstra forsikring for utstyr eller for spesielle reisemål. Forsikringen dekkes da av den enkelte enhet.

 • Utstyrsforsikring

  I helt spesielle tilfeller kan OsloMet dekke ekstra forsikring for utstyr som er universitetets eiendom og som er verdt mer enn det reiseforsikringen dekker. Den enkelte ansatte bes om å sette seg inn i vilkårene i sine egne kredittkortforsikringer.

  • Utstyrsforsikring er som regel inkludert i vanlig reiseforsikring, inntil et visst beløp.
  • Ta vare på alle originalkvitteringer for å få igjen utlegg på forsikringen.
  • Det er også opp til hver enkelt å sørge for at forsikringssaker blir meldt og fulgt opp.
 • Europeisk helsetrygdkort

  OsloMet anbefaler alle ansatte om å bestille Europeisk helsetrygdkort gratis fra NAV.

  Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at man har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når man oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits.

  Man har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.

  Reiseforsikring på gruppereiser

  Alle deltakere på gruppereiser bestilt via Berg-Hansen er forsikret dersom via OsloMets reiskonto, se vilkår nedenfor. Spørsmål om forsikring hos Eurocards forsikringsselskap:

  Innehavere av Eurocard-kort kan ved skade kontakte Trygg Forsikring, telefon + 47 55172000.

 • Forsikringsvilkår for OsloMets firmakort

 • Melde tap/skade/sykdom til forsikringsselskapet

  Hvis reisen din er betalt med ditt Eurocardkort eller med faktura til OsloMet er du forsikret via Trygg Forsikring og skade kan meldes på 53211388. Akutt sykdom på reise meldes ved å ringe til 55171001.

  Skade kan også meldes i etterkant til Trygg forsikring ved å logge inn med bank-ID på trygg.no.

Kontaktinfo til reisebyrå

Kontaktinfo til reisebyrå

Alle jobbrelaterte reiser skal bestilles gjennom Berg-Hansens reisebyrå.

For fakturaspørsmål, spørsmål i etterkant av reisen (kvitteringer, refusjoner mm)

Telefon :
+47 21024550
E-post :
Tidspunkt/Åpningstid :
mandag-fredag kl. 08-17
Url :
Online-bestilling