Melde tap og skade | Reiser - Ansatt

Melde tap og skade

Melde tap og skade

Hvordan melde forsikringssak når universitets kredittkortavtaler er benyttet til betaling av reisen.

Skademelding American Express Corporate Card

Når reisen betales med eget Amex-kort eller OsloMets reisekonto (reisen betalt med faktura etter å ha bestilt på telefon/e-post fra Egencia), gjelder Express Care reiseforsikring. Da melder man saken til forsikringsselskapet Ace European Group ved å fylle ut:

Skademeldingsskjema Amex kredittkort (.PDF).

Skjemaet kan skannes og sendes til e-postadressen nederst i skjemaet. Det trenger ikke å sendes i original, men må være undertegnet før skanning.

Ved betaling med reisekonto fås kortnummer (etterspørres i skademeldingsskjemaet) hos avdelingens/enhetens økonomikonsulent eller hos kundeservice hos Amex Corporate Card på 22 96 08 00 eller kundeserviceno@aexp.com.

Andre spørsmål til Amex forsikringsselskap (Chubb) kan rettes til: 23 31 54 40 eller aceskadeavd@acegroup.com

Skademelding Eurocard Corporate Gold

Informasjon om Skademelding Eurocard Corporate Gold

Andre kredittkort

Når reisen betales med andre kredittkort, f.eks. VISA, Master Card eller Diners Club, gjelder forsikringsvilkårene som ligger i det aktuelle kortet og man må kontakte sitt eget kortselskap.

I forbindelse med avbestilling pga. sykdom krever som regel alle forsikringsselskap at sykmelding vedlegges.