Lagring | Brukerstøtte IT - Ansatt

Storage

Storage

Wondering where to store documents, files and research material? Read about your storage options at OsloMet.
 • Lagringsguide

  Lær mer om klassifisering og hvordan du vurderer hvilken klasse (farge) du skal bruke på denne siden.

Contents

 1. Storing regular documents and files - OneDrive
 2. Storing archive-worthy documents and files
 3. Storing sensitive research material

1. Storing regular documents and files

OneDrive

Standard storage area for employees.

Log in to OneDrive (Office 365)

 • Up to 1TB of storage space
 • Advanced options for sharing folders, files, and document co-authoring.
 • Always available if you have internet access or if you have synced the files
 • Full version history
 • Option to synchronise files with mobile devices and PCs.
 • Not suitable for sensitive information and completed archival material.
Guides

More about OneDrive

How to synchronise files or folders to PC?

How to see OneDrive files on your PC?

How to encrypt a file or document and send it securely via email.

Shared directory (K:)

Shared network storage at OsloMet.

 • OsloMet backs up the files.
 • The files are shared with your own department or others according to the organisational chart.
 • Only available on campus or via VPN.
 • Not suitable for sensitive information.

OsloMet-PC (Desktop, C:\temp and C:\Users)

Local storage on PC.

 • No backup of the files.
 • Available for users of the PC, even without internet access.
 • Used for storing files you wish to work on without internet access.
 • Not suitable for sensitive information.

Mobile disks and memory sticks

Non-encrypted storage devices that give anyone in possession of the disk / memory stick access to the stored information.

 • Always available.
 • No backup of the files
 • Possible to transfer files from one device to another without internet connection.
 • If the storage device is encrypted, sensitive information can be stored.
Guides

Encryption of mobile storage media

Complete deletion of memory stick content

File Transfer

File sharing programmes

You can transfer or synchronise files from your home directory to a private computer. You can choose from the following software, see File sharing under Free Software.

 2. Storing archive-worthy documents and files

Public 360

The case processing system Public 360 stores of documents / information that is important to OsloMet with support for the work process.

 • Collaboration and sharing of project documentation internally and externally.
 • Suitable for sensitive information.

Read more about safe storage of documents at OsloMet.

3. Storing sensitive research material

Choosing the right electronic tools and storage media for research data

Storage media for research data.

How to encrypt a file or a document and send it securely via email

 • Lagring på PC, Mac og mobile enheter

  Lagring på PC, Mac og mobile enheter
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privateid PC Ja Nei (1) Nei Nei
  Privateid mobil/nettbrett Ja Nei (1) Nei Nei
  OsloMet-driftet mobil/nettbrett (innrullet i MDM/onthehub) Ja Ja Nei Nei
  OsloMet-driftet stasjonær PC Ja Ja Ja (2) Nei
  OsloMet-driftet Mac Ja Ja (2) Nei Nei
  OsloMet-driftet laptop Ja Ja Ja (3) Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (ikke kryptert) Ja Nei Nei Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (kryptert) Ja Ja Ja (3) Nei
  Utstyr eid av OsloMet, men ikke i OsloMets driftsopplegg Ja Nei (1) Nei Nei
 • Lagring i e-post

  Sending av e-post
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privat e-post — sending av OsloMet-eid informasjon Ja Nei Nei Nei
  OsloMet-e-post Ja Ja Nei (4) Nei
 • Lagring i skytjenester og forskning

  Lagringstjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Skytjeneste, privat konto (Dropbox, Google Drive, privat OneDrive og lignende) Ja Nei Nei Nei
  OneDrive  (OsloMet) Ja Ja Nei Nei
  Box (under utfasing) Ja Ja Nei Nei
  Teams (OsloMet) Ja Ja Nei Nei
  Office 365 (OsloMet)) Ja Ja Nei Nei
  TSD Ja Ja Ja Ja
  Mime Ja Ja Nei Nei
 • Lagring på websider

  Publiseringsløsninger
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Publisering på ansatt- eller student.oslomet.no (Liferay) Ja Ja (5) Nei Nei
  Publisering på oslomet.no (eZPublish) Ja Nei Nei Nei
  Publisering på uni.oslomet.no (Wordpress) Ja (8) Nei Nei Nei
 • Lagring i P360, SAP og OTRS

  Administrative tjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Public 360 Ja Ja Ja Nei
  SAP Ja Ja Ja Nei
  OTRS Ja Ja (5) Nei Nei
 • Lagring i skjematjenester og samhandlingsverktøy

  Skjematjenester og samhandlingsverktøy
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  EDU (under utfasing) Ja Nei Nei Nei
  Confluence Ja Ja (5) Ja (6) Nei
  Nettskjema Ja Ja (5) Ja (7) Ja (7)
  Canvas Ja Ja (5) Nei Nei
  Questback Ja Ja Ja Nei
  Skype for Business Ja Ja Nei Nei
  Zoom Ja Ja Nei Nei
 • Merknader til lagringsguiden

  (1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

  (2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig.

  (3) Kan benyttes dersom informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig, og der det benyttes tofaktorautentisering. Kontakt itservicedesk@oslomet.no ved spørsmål. Per i dag kan ikke-sensitive personopplysninger i forskning lagres i OneDrive med klassifiseringen Fortrolig, Se også e-læring om klassifisering (go.nanolearning.com), alternativt retningslinjer for klassifisering.

  (4) E-post med røde data kan sendes internt dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Les mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

  (5) Ja, men kun dersom det er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging.

  (6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

  (7) Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til egnet sted.

  (8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring av vanlige dokumenter og filer

  Lagring av vanlige dokumenter og filer

  OneDrive

  Standard lagringsområde for tilsatte. 

  Logg på OneDrive (Office 365)

  • Inntil 1TB lagringsplass
  • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
  • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
  • Fullverdig versjonshistorikk
  • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
  Veiledninger

  Hvordan synkronisere filer eller mapper til PC?

  Hvordan se OneDrive-filer på PC-en din?

  Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

  Fellesområde (K:)

  Viktig! K: er under utfasing og erstattes av Teams i 2021

  Delt nettverkslagring på OsloMet.

  • OsloMet sikkerhetskopierer filene.
  • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
  • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
  • Lite egnet for sensitiv informasjon.

  OsloMet-PC (Skrivebord, C:\temp og C:\Users)

  Lagring lokalt på PC.

  • Ingen sikkerhetskopi av filene.
  • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
  • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

  Mobile disker og minnepinner

  Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

  • Alltid tilgjengelig.
  • Ingen sikkerhetskopi av filene
  • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
  • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
  Veiledninger

  Kryptering av mobile lagringsmedier

  Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

  Filoverføring

  Fildelingsprogrammer

  Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

IT Service Desk

IT Service Desk

Contact information

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
Stensbergsgata 29 (separate entrance behind the building) , Kjeller (second floor)
Time/Opening Hours :
Weekdays 08:00-15:45 (fridays to 15:00)
Åpningstider jul og nyttår 2020:
Julaften: 08-12.00, Romjul: 08-13.30, Nyttårsaften: Stengt
Url :
Digital kollegastøtte i Teams