Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support

Lagring

Lurer du på hvor du bør lagre dokumenter, filer og forskningsmateriale? Les om dine lagringsmuligheter ved HiOA.

Innhold

 1. Lagring av vanlige dokumenter og filer
 2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer
 3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

1. Lagring av vanlige dokumenter og filer

Hjemmeområde (H:)

Personlig nettverkslagring på HiOA. Standard lagringsområde for tilsatte. 

 • HiOA sikkerhetskopierer filene.
 • Inntil 15GB lagringsplass. Brukere med behov for ytterligere plass kan sende søknad til BIT.
 • Personlig bruk, ingen delingsmuligheter. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN-tilkobling.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.
Veiledninger

Koble til filserver fra HiOA-PC eller privat PC, eller når du er på reise/jobber hjemmefra.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Fellesområde (K:)

Delt nettverkslagring på HiOA.

 • HiOA sikkerhetskopierer filene.
 • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

HiOA-PC (C:\temp og C:\Users)

Lagring lokalt på PC.

 • Ingen sikkerhetskopi av filene.
 • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
 • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

OneDrive og Box - lagring og deling i skyen

Logg på OneDrive (Office 365)

Logg på Box

 • Egnet for lagring av filer og dokumenter.
 • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter, både med interne og eksterne.
 • Fullverdig versjonshistorikk.
 • Tilgjengelig når du har nettilgang, men også mulig å arbeide og lagre offline.
 • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
Mer om OneDrive og Box

Alt om lagring, deling og synkronisering via OneDrive

Kom i gang med Box - og veiledninger for Box

Nettarbeidsplass (ansatt.oslomet.no)

Intranett med delings- og lagringsmuligheter på HiOA.

 • Tilgjengelig når du har nettilgang.
 • Deling av filer og dokumenter med interne grupper, åpne/lukkete grupper.
 • Mulig å arbeide med dokumenter i grupper.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

Mobile disker og minnepinner

Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

 • Alltid tilgjengelig.
 • Ingen sikkerhetskopi av filene
 • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
 • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
Veiledninger

Kryptering av mobile lagringsmedier

Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

Filoverføring

Fildelingsprogrammer

Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

Public 360

Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for HiOA med støtte for arbeidsprosess.

 • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
 • Også egnet for sensitiv informasjon.

Se mer om sikker lagring av dokumenter ved HiOA.

3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata.

Lagringssteder for forskningsdata.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Contact IT Support (BIT)

IT Support on campus Pilestredet

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
SG29
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

IT Support on campus Kjeller

Phone :
67235555
E-mail :
Place/Address :
1st floor in the main building
Time/Opening Hours :
Support phone: Monday to Thursday 08:00-15:45 (Fridays until 15:00). Visiting hours: Monday-Friday: 09:00-15:00
Url :
Report an issue to IT Support (BIT)

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Din tilbakemelding!

Url :
Hvor fornøyd er du med tjenestene BIT leverer? Svar her!