Lagring | Brukerstøtte IT - Ansatt

Storage

Storage

Wondering where to store documents, files and research material? Read about your storage options at OsloMet.
 • Lagringsguide

  Lær mer om klassifisering og hvordan du vurderer hvilken klasse (farge) du skal bruke på denne siden.

Contents

 1. Storing regular documents and files - OneDrive
 2. Storing archive-worthy documents and files
 3. Storing sensitive research material

1. Storing regular documents and files

OneDrive

Standard storage area for employees.

Log in to OneDrive (Office 365)

 • Up to 1TB of storage space
 • Advanced options for sharing folders, files, and document co-authoring.
 • Always available if you have internet access or if you have synced the files
 • Full version history
 • Option to synchronise files with mobile devices and PCs.
 • Not suitable for sensitive information and completed archival material.
Guides

More about OneDrive

How to synchronise files or folders to PC?

How to see OneDrive files on your PC?

How to encrypt a file or document and send it securely via email.

Shared directory (K:)

Shared network storage at OsloMet.

 • OsloMet backs up the files.
 • The files are shared with your own department or others according to the organisational chart.
 • Only available on campus or via VPN.
 • Not suitable for sensitive information.

OsloMet-PC (Desktop, C:\temp and C:\Users)

Local storage on PC.

 • No backup of the files.
 • Available for users of the PC, even without internet access.
 • Used for storing files you wish to work on without internet access.
 • Not suitable for sensitive information.

Mobile disks and memory sticks

Non-encrypted storage devices that give anyone in possession of the disk / memory stick access to the stored information.

 • Always available.
 • No backup of the files
 • Possible to transfer files from one device to another without internet connection.
 • If the storage device is encrypted, sensitive information can be stored.
Guides

Encryption of mobile storage media

Complete deletion of memory stick content

File Transfer

File sharing programmes

You can transfer or synchronise files from your home directory to a private computer. You can choose from the following software, see File sharing under Free Software.

 2. Storing archive-worthy documents and files

Public 360

The case processing system Public 360 stores of documents / information that is important to OsloMet with support for the work process.

 • Collaboration and sharing of project documentation internally and externally.
 • Suitable for sensitive information.

Read more about safe storage of documents at OsloMet.

3. Storing sensitive research material

Choosing the right electronic tools and storage media for research data

Storage media for research data.

How to encrypt a file or a document and send it securely via email

 • Lagringsguide for PC, mobile enheter og lagringstjenester i skyen

    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (sort)
  PC/Mac (Privat) Ja Nei (1) Nei Nei
  Nettbrett/Mobil (Privat)        
  PC (driftet av OsloMet)        
  Mac (driftet av OsloMet)        
  Minnepenn / Ekstern harddisk (ikke kryptert)        
  Minnepenn / Ekstern harddisk (kryptert)        
  Utstyr eid av OsloMet        
           
           
           
           
           
           
           

   

 • Lagring i forskningstjenester

    Åpne (grønne) Begrenset (gule) Fotrolig (røde) Sterkt fortrolig (sorte)
  TSD Ja Ja Ja Ja
  Mime Ja Ja Nei Nei
           
           
           

   

 • Lagring i utdanningstjenester

    Åpne (grønn) Begrenset (gul) Fotrolig (rød) Sterkt fortrolig (sort)
  Canvas Ja Ja (5) Nei Nei
  DLR (dlr.unit.no) Ja Ja Nei Nei
  Mediasite Ja Ja Nei Nei
  Zoom Ja Ja Nei Nei

   

  (1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

  (2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert. PC: PC-er driftet av OsloMet er kryptert. Informasjonen kan kun lagres i mapper som ikke er synkronisert med skytjenester. Benytt (C:TEMP). MAC: Ikke alle maskiner ved OsloMet er kryptert. Kontakt itservicedesk@oslomet.no for å avklare om din maskin er kryptert.

  (3) Kan benyttes dersom informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig, og der det benyttes tofaktorautentisering. Kontakt itservicedesk@oslomet.no ved spørsmål. Per i dag kan ikke-sensitive personopplysninger i forskning lagres i OneDrive med klassifiseringen Fortrolig, Se også e-læring om klassifisering (go.nanolearning.com), alternativt retningslinjer for klassifisering.

  (4) E-post med røde data kan sendes internt dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Les mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

  (5) Ja, hvis tjenesten er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging.

  (6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

  (7) Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til egnet sted.

  (8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

  (9) Filesender kan benyttes til sending av røde data dersom kryptering er slått på. Passord på minst 16 tegn skal benyttes. Passord for oversendelsen skal ikke gjenbrukes.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring i administrative tjenester og -verktøy

   

  (1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

  (2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert. Informasjonen kan kun lagres i mapper som ikke er synkronisert med skytjenester. 

  PC: PC-er driftet av OsloMet er kryptert.  Benytt mappen C:\Users\(din bruker) \temp_persondata_utenbackup.

  MAC: Ikke alle maskiner ved OsloMet er kryptert. Kontakt itservicedesk@oslomet.no for å avklare om din maskin er kryptert.

  Minnepenn/Ekstern disk: Passordet til den krypterte enheten skal følge OsloMets passordregler - benytt minst 16 valgfrie tegn. Minnepenner man har fått i gave eller lignende skal ikke benyttes. Følg veiledningen for kryptering av ekstern disk på ansatt.oslomet.no/kryptering.

  (3) Kan benyttes dersom informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig, og der det benyttes tofaktorautentisering. Kontakt itservicedesk@oslomet.no ved spørsmål. Per i dag kan ikke-sensitive personopplysninger i forskning lagres i OneDrive med klassifiseringen Fortrolig, Se også e-læring om klassifisering (go.nanolearning.com), alternativt retningslinjer for klassifisering.

  (4) E-post med røde data kan sendes internt (mellom @oslomet.no adresser) dersom den merkes som fortrolig (confidential) i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Benytt Outlook-klienten. Unngå mobilapper og andre klienter enn Outlook om du skal sende røde data. Les også mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

  (5) Ja, men kun dersom innholdet er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging.

  (6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

  (7) Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til egnet sted.

  (8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

  (9) Filesender kan benyttes til sending av røde data dersom kryptering er slått på. Velg å opprette lenke, og send denne gjennom egen e-post. Passord på minst 16 tegn skal benyttes. Passord for oversendelsen skal ikke gjenbrukes.

  Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

 • Lagring av data i e-post og kalender

    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Sterkt fortrolig (sort)
  Outlook (OsloMet konto) Ja Ja Nei (4) Nei
  Outlook kalender(OsloMet konto) Ja (x) Nei Nei Nei
  E-post (privat konto) Ja Nei Nei Nei
           

   

 • Lagring av vanlige dokumenter og filer

  Lagring av vanlige dokumenter og filer

  OneDrive

  Standard lagringsområde for tilsatte. 

  Logg på OneDrive (Office 365)

  • Inntil 1TB lagringsplass
  • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
  • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
  • Fullverdig versjonshistorikk
  • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
  Veiledninger

  Hvordan synkronisere filer eller mapper til PC?

  Hvordan se OneDrive-filer på PC-en din?

  Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

  Fellesområde (K:)

  Viktig! K: er under utfasing og erstattes av Teams i 2021

  Delt nettverkslagring på OsloMet.

  • OsloMet sikkerhetskopierer filene.
  • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
  • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
  • Lite egnet for sensitiv informasjon.

  OsloMet-PC (Skrivebord, C:\temp og C:\Users)

  Lagring lokalt på PC.

  • Ingen sikkerhetskopi av filene.
  • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
  • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
  • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

  Mobile disker og minnepinner

  Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

  • Alltid tilgjengelig.
  • Ingen sikkerhetskopi av filene
  • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
  • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
  Veiledninger

  Kryptering av mobile lagringsmedier

  Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

  Filoverføring

  Fildelingsprogrammer

  Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

IT Service Desk

IT Service Desk