Skip to Content

Research

Research

TSD 2.0 Service for sensitive data

All projects processing sensitive data should use the Service for sensitive data (TSD 2.0) solution.

OlsoMet has stipulated an agreement with UiO for the delivery of the Service for sensitive data, TSD 2.0 , including user support for OsloMet employees. TSD is developed and operated by USIT at UiO, and is part of NorStore, the National Infrastructure for Managing and Storing Scientific Data.

See TSD's website (uio.no)

Apply for access to TSD 2.0

Apply for accesss

Financing

Do you have data that needs secure infrastructure like TSD? Please remember to specify this in your application for research financing.

Før søknad til TSD må følgende være tilfredsstilt:

 • Prosjektet skal behandle data som er sensitive. Hovedsakelig særlige kategorier av personopplysinger, men også andre data med særlige krav til sikring.
 • Det kreves dokumentasjon som vedlegg for tilråding/godkjenning til å håndtere aktuelle data (typisk NSD, REK, Personvernombud).
 • Prosjektet skal være registrert i arkiv hos OsloMet. I praksis betyr det Public360 og eventuelt også Meldingsarkivet hos NSD.
 • TSD leverer ønsket funksjonalitet til forskningsprosjektdeltagerne (sjekk UiOs oversikt over nødvendig programvare).

Det må fylles ut et dokument: Vedlegg til databehandleravtale (lastes ned i søknadsprosessen)

Ved utfylling av søknad til TSD bør en alltid benytte TSD sin lenke (så vil en alltid ha oppdatert versjon, når det blir gjort endringer).

Søknadsskjema (Nettskjema) har åtte sider (pr. 28. okt.2019):

 1. Informasjon om deg som prosjektadministrator
 2. Informasjon om prosjektet
  1. Last opp etisk godkjenning (NSD, REK, Personvernombud)
  2.  Kortnavn på prosjektet (kort tittel, - kun intern bruk hos TSD)
  3. Prosjektkode (Dette velger du selv, – intern bruk hos TSD)
 3. Forskningsansvarlig institusjon for prosjektet
  1. Fyll ut og signer maldokument (Vedlegg til databehandleravtale) og last den opp)
 4. Fakturering
  1. Kontaktperson for fakturering: Prosjektleder
  2. Faktura merkes med: Bestillerkode (før inn kode for din avdeling)
  3. Adresse: 997058925 (Elektronisk fakturaadresse for OsloMet)
  4. Postnummer: Benyttes ikke
  5. Sted: Benyttes ikke
   1. Postnummer og Sted er obligatoriske felt fra TSD, men ikke brukt av OsloMet.
 5. Lagring og operativsystem:  Standardverdier er vanlig
 6. Behov for tungregning og database:  Standardverdier er vanlig
 7. Autorisere prosjektmedlemmer (autorisering skjer ved å opplyse personnummer).
 8. Signering og levering.

MERK: Årlig tjenesteavgift har hittil blitt dekket av Avdeling for IKT.  Fakturering direkte til prosjekt er aktuelt for tilleggstjenester (utviding av maskinvare (CPU/RAM), konsulentarbeid i TSD).

Soft- and Hardware in TSD

About hardware:

Please note that a standard TSD computer has an ordinary capacity, similar to a normal laptop. Standard specs are 8 GB RAM and a 2,2 GHz Cpu.

If using larger datasets and/or in need of a greater computer, plese upgrade.

About software:

Overview of available software in TSD

Licensed software (NVivo, SPSS, Stata, StatTransfer) for use in TSD must be ordered from website for ordering IT equipment.

Requests for unlicensed (free) software (VLC) can be sent to technical support at TSD.

Requests for NEW software (not mentioned in the list) can be "ordered" through OsloMet 's website or by sending an e-mail to: itservicedesk@oslomet.no.

Operating issues in TSD are reported to technical support.

Examples of possible exemptions from using TSD 2.0

Exemptions from using TSD when working on projects that process sensitive data must be clarified with OsloMet's ICT department.

 • Urgent need for securing the data
 • There is no internet access where the sensitive data is to be processed.
 • Alternative technical solution with satisfactory security (e.g. Safe Zone - ASPIT)
 • The project relies on software that cannot be delivered by the TSD
  • TSD holds most of the relevant software or alternative software with similar functionality.
 • Approvals that set specific requirements for hardware and processing.
  • TSD is increasingly recognised as a good alternative to standalone machines without online access and trusted computing /encrypted hardware. The computer supplier or approval authority must approve the transfer to TSD.
 • The processing of the sensitive data constitutes a very short and well-secured phase of the total project.
  • E.g. an interview that is transcribed and anonymised in a safe way, as this is a very small part of the project. Original files are encrypted and stored on the condition that they will not be opened (only for control).
 • There is only one project participant with good training/procedures for secure data management (encrypted devices, encrypted files, no internet access, backup).

Nettskjema

Nettskjema is often used for data collection. If you use Nettskjema for collecting sensitive data or personal data, the data is encrypted and sent from Nettskjema to TSD 2.0.

Ofte stilte spørsmål

Ett godt utgangspunkt for alle spørsmål er TSD sine hjemmesider Use TSD - den engelske versjonen blir oppdatert og bør benyttes!

Installasjon av programvare?

Klientprogramvaren VMWare Horizon Client, kan installeres fra Software Center på OsloMets PC-er og Mac-er. Søk etter programmet «Horizon Client» og installer dette (krever normalt omstart av maskinen).

Se mer informasjon på: Quick Start Guide (TSD)

Ny mobil eller glemt passord?

Gjennom tjenesten:  https://selfservice.tsd.usit.no kan du selv hente såkalt QR-kode til din mobil-telefon, eller passord om du har glemt det. Les mer om denne tjenesten hos UiO.

Hvordan mappes området N:\

I noen tilfeller er dessverre ikke prosjektmaskinen ferdig satt opp med sti til lagringsområdet for prosjektet. Dette kan du ordne selv ved å klikke på denne oppskriften.

Oppretting av TSD-konto

Oppretting av TSD-konto vil skje automatisk etter at TO trinn er gjennomført:

 1. Prosjektdeltaker må søke om tilgang til aktuelt prosjekt ved å oppgi prosjektnummer (pXXX)
 2. Prosjektleder må autorisere prosjektdeltaker ved å oppgi dennes personnummer. Les mer om brukeradministrasjon.

Etter at dette er gjort vil konto bli opprettet og prosjektdeltaker vil motta e-post frå TSD med videre informasjon om hvordan en logger på og kommer i gang.

Resources

Access to data from other organisations in Norway - step by step procedure

IT Service Desk

IT Service Desk

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
Stensbergsgaten 29 (separate entrance behind the building) , Kjeller (second floor) and P48 (first floor)
Time/Opening Hours :
Phone: Weekdays 08:00-20:00
Opening hours @ IT-Servicedesk:
SG29: Mon - Thurs 08:00 - 15:45 and Fri 08:00-15:00. Kjeller: Weekdays 09:00- 14:30. P48: Mon-Thurs 08:00-18:30 and Fri 08:00-17:00.

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Forum

Url :
IT Service Desk @Teams
chatbot-portlet