Skip to Content

Tools and support

Tools and support

Communications and profile / Communications consulting

Retningslinjer for blogg

I løpet av 2019 innfører vi nye vilkår for det vi før kalla blogg.hioa.no, men som vi no vil omtale som uni.oslomet.no.

uni.oslomet.no 

uni.oslomet.no (tidligare blogg.hioa.no) er ein publiseringsplattform for  

  • Utdanningsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere 
  • Forskningsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere 
  • Eksternfinaniserte prosjekt 
  • Interne forskningsgrupper og forskningsprosjekt 
  • Uavhengige einingar ved OsloMet 

Plattformen nyttar Wordpress som CMS (publiseringssystem). Dette er eit forholdsvis enkelt publiseringssystem som dei fleste lærer seg fort. Det er også mulig å legge til eksterne publisistar. 

Krav til innhald på Wordpress-plattformen 

Kvar prosjektside på uni.oslomet.no skal ha minst ein ansvarlig administrator som til ein kvar tid har ansvar for brukertilgang, sikkerhet og innhald. 

  • Prosjektsidene må følge lov om universell utforming. 
  • Alt av innhald (tekst, bilete, video og lyd) må følge åndsverkloven. 
  • Prosjektsidene må også følge lov om personvern (også kjent som GDPR). 

Wordpress-plattformen skal ikkje nyttast som arkiv. Avslutta prosjekt som ikkje lenger vil oppdatere nettsidene sine må enten dokumentere at sidene blir vedlikeholdt eller legge ein plan for avvikling og arkivering på passande plass.

Kva for domene kan ein nytte til Wordpress-plattformen? 

uni.oslomet.no/prosjektnavn 

For prosjekt på 3 år eller mindre 

prosjektnavn.oslomet.no 

Langvarige prosjekt (3år +) eller som er av strategisk verdi for OsloMet og der det er viktig å profilere prosjektnavnet eksternt. Domeneendring blir løyst med domenemaskering. 

Design (theme) 

I Wordpress-plattformen vil prosjekt ha tilgang til eit OsloMet-theme og andre wordpress-themes. 

Support

Kontaktinfo for å opprette nettside på uni.oslomet.no: Hallvard Lavoll

chatbot-portlet