Avtaler | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter

Her finner du avtalemaler for alle forskningssamarbeid som OsloMet deltar i, og som hovedregel skal disse avtalemalene benyttes.

Juridisk enhet tilbyr rådgiving for alle forskningsprosjekter hvor kontrakter og andre bindende dokumenter ligger til grunn. Vi kan også gi råd i spørsmål som dukker opp underveis i prosjektet.

Vi bidrar med forslag til ditt prosjekt basert på maler og individuelt tilpassede avtaler. Hvilken avtaletype som skal inngås for ditt forskningsprosjekt kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert.

Innhold

  1. Forskning finansiert av Forskningsrådet
  2. Forskning finansiert av EU
  3. Forskning finansiert av andre
  4. Andre kontraktstyper
  5. Studentavtaler
  6. Lenker til relevant lovverk

1. Forskning finansiert av Forskningsrådet

Juridisk enhet bistår i utforming av kontrakt og samarbeidsavtaler med partnere i Forskningsrådsprosjekter.

Samarbeidsavtaler

I prosjekter hvor det skal være flere deltakere må det inngås samarbeidsavtaler før Forskningsrådet kan utbetale midler.

For forskningsrådsavtaler benytter OsloMet enten:

Samarbeidsavtale – enkel-versjon

Samarbeidsavtale – detaljert-versjon

Forskningsrådets kontraktsmaler

Databehandleravtale

I enkelte prosjekter kan det også være nødvendig å inngå en egen databehandleravtale.

2. Forskning finansiert av EU

Vi bistår i forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter som må inngås i forbindelse med prosjekter finansiert av EU. Ved tilslag på støtte fra EU vil det inngås en finansieringskontrakt med EU (Grant Agreement). I tillegg til finansieringskontrakten vil det inngås en konsortieavtale med alle partnere i prosjektet.

OsloMet benytter DESCA-malen i våre prosjekter.

3. Forskning finansiert av andre

Bidragsprosjekt

Et bidragsprosjekt kan som hovedregel kjennetegnes ved at:

OsloMet skal samarbeide med ekstern part og prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med og eierskap til resultater.

Kontraktsmaler

OsloMet har utarbeidet to kontraktsmaler som vi benytter for bidragsprosjekt.

Samarbeidsavtale – enkel-versjon

Samarbeidsavtale – detaljert-versjon

Oppdragsprosjekt

Et oppdragsprosjekt kan som hovedregel kjennetegnes ved at:

  • OsloMet skal utføre forskning for en oppdragsgiver og det stilles krav til hva OsloMet skal levere.
  • Oppdragsgiver har rett til å styre prosjektet og betaler 100 % av alle kostnadene.

I alle oppdragsprosjekter skal oppdragsgiver dekke alle kostnadene ved prosjektet, både direkte og indirekte. For oppdragsforskning skal det faktureres med merverdiavgift.

For oppdragsforskning bør OsloMets kontraktsmal benyttes.

4. Andre kontraktstyper

5. Studentavtaler

Avdeling for utdanning har en egen nettside med informasjon og flere standard studentavtaler (student.oslomet.no).

6. Lenker til relevante lover og regelverk for forskningsprosjekter

Kontakt

Kontakt