Aktører i HMS-arbeidet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Aktører i HMS-arbeidet

template.back.to.overview Aktører i HMS-arbeidet

Her finner du informasjon om hvem som jobber daglig med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved OsloMet.

Sentrale støttespillere og bidragsytere

Ved behov for akutt hjelp

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Vektertjeneste ved akutt hendelse/beredskap ved OsloMet 

  • Studiested Kjeller og Pilestredet: tlf. 409 11 000
  • Studiested Sandvika: 409 14 963

Kontakt

Kontakt