Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalgets arbeid

AMU holder 4-6 møter i året. Møtene er normalt åpne.

Innhold

Møteplan, saksdokumenter og referater

Møter høst 2018:
  • Torsdag 20.september kl. 12.30-15.30
  • Onsdag 5.desember kl. 12.00-17.00
Møter vår 2019:
  • Tirsdag 29.januar kl.12.30-15.30
  • Onsdag 10.april kl.12.30-15.30
  • Torsdag 6.juni kl.12.30-15.30

Sakspapirer publiseres ca. en uke før møtet, og referatene søkes ferdigstilt 7-10 dager etter møtet.

AMUs saksdokumenter og referater (fra og med 2016)

AMUs sakspapirer og referater fra årene 2012-2015 er tilgjengelige i arkivet.

AMUs medlemmer

Medlemmene av arbeidsmiljøutvalget sitter for to år av gangen.

For studieåret 2018/2019 har arbeidstakersiden ledervervet i AMU. En av de andre faste arbeidstakerrepresentantene leder møtet ved fravær. AMUs leder 2018/2019 er sentralt hovedverneombud Marthe Eikum-Tang. Stedfortredende hovedverneombud Jon Ingar Holtet vil lede møtene ved leders forfall.

Følgende møter uten stemmerett:

Representanter - arbeidsgiversiden

Rektor oppnevner arbeidsgivers representanter i Arbeidsmiljøutvalget.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/ Enhet

Navn

Stilling / Enhet

Tore Hansen

ORV-direktør

Asbjørn Seim

DI-direktør

Mariann Hole

Eiendomsdirektør

Lars Egeland

Universitetsbiblioteket-direktør

Geir Haugstveit

HR-direktør

Elsbet Vestvatn

Administrasjonssjef/ SVA

Maren Kristine Moen

Fakultetsdirektør/ TKD

Kristin Nordseth

Fakultetsdirektør/ HV

Anita Schjølset

Instituttleder/ SAM

Mette Tollefsrud

Instituttleder/ LUI

Representanter - arbeidstakersiden

Arbeidstakerrepresentantene er oppnevnt av fagforeningene i fellesskap.

Faste medlemmer
Varamedlemmer

Navn

Stilling/Enhet

Navn

Stilling /Enhet

Marthe Eikum-Tang

Sentralt hovedverneombud

May-Lill Skogli

Rådgiver/ SVA

Jon Ingar Holtet

Stedfortredende hovedverneombud

Audun Sanderud

Førsteamanuensis / HV

Anne-Lise Stubberud

Universitetslektor/ SAM

Kjell-Arve Harvold

Forsker II / SVA

Hæge Hanheide

Seniorrådgiver/ LUI

Elin Fredrikke Garcia

Driftstekniker/ DI-Eiendom

Henrik T. Thorsen

Rådgiver/ PRU-Læringssenter

Audun Westad

Internasjonal koordinator / SAM

Oppnevninger pr.1.8.2018. Ajour pr.1.8.2018.

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

AMUs underutvalg

Kontakt