Bedriftshelsetjenesten | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstaker og bidra i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

OsloMet er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 3-3 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud i deres arbeid for å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

BHT har møteplikt i arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling.

Informasjon

OsloMet har avtale om bedriftshelsetjeneste med Avonova (avonova.no).

Avdeling for HR har ansvar for avtalen med bedriftshelsetjenesten. Fagleder HMS, Brita Bye, er HRs kontaktperson i saker som gjelder avtalen.

Kontakt

Dersom du ønsker å komme i kontakt med BHT, henvend deg til HR-seksjonssjef ved fakultet eller HMS-koordinator Kristine Kuipers i fellesardministrasjone og SPS i Avdeling for HR.

Gjelder det arbeidsplassvurderinger eller dialogmøter i forbindelse med sykefravær, ta kontakt med lokal HMS-koordinator.

Alle bestillinger av bedriftshelsetjenester skal skje i tråd med rutine for kontakt med BHT.

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA