Bedriftshelsetjenesten | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstaker og bidra i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

OsloMet er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT) etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 3-3 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13. BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud i deres arbeid for å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

BHT har møteplikt i arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling.

Informasjon

OsloMet har avtale om bedriftshelsetjeneste med Avonova (avonova.no).

Avdeling for HR har ansvar for avtalen med bedriftshelsetjenesten. HR-direktør Geir Haugstveit er HRs kontaktperson i saker som gjelder avtalen.

Kontakt

Dersom du ønsker å komme i kontakt med BHT, henvend deg til HR-seksjonssjef ved fakultet eller HR-direktør Geir Haugstveit i Avdeling for HR.

Gjelder det arbeidsplassvurderinger eller dialogmøter i forbindelse med sykefravær, ta kontakt med lokal HMS-koordinator.

Alle bestillinger av bedriftshelsetjenester skal skje i tråd med rutine for kontakt med BHT.

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA