Lokale arbeidsmiljøutvalg | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Lokale arbeidsmiljøutvalg - LAMU

Lokale arbeidsmiljøutvalg - LAMU

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at fakultetene, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og de sentrale administrative avdelingene skal ha lokale arbeidsmiljøutvalg. LAMU er underutvalg under AMU.

LAMU skal være et samarbeidsorgan og arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i enheten, ved at arbeidsmiljømessige utfordringer håndteres så nær de ansattes hverdag som mulig, og med den lokale kompetansen medlemmer av LAMU har.

LAMU skal arbeide for at de ansatte får innsikt i arbeidsmiljøspørsmål og søke deres medvirkning i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

LAMU skal være partssammensatt og bestå av minst to representanter for arbeidsgiversiden og minst to representanter for arbeidstakerne. I fakultetene skal dekan skal være et av medlemmene på arbeidsgiversiden. LHVO skal være én av arbeidstakerrepresentantene.

Arbeidsmiljøutvalget har fastsatt arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for LAMU.

LAMUs møter skal normalt være åpne.

De lokale arbeidsmiljøutvalgene ved OsloMet

På utvalgssidene finner du møtetider, sakspapirer og referater, og informasjon om medlemmer og hvem som er sekretær.

LAMU behandler saker på eget initiativ eller etter anmodning fra verneombud. Du som arbeidstaker kan også henvende deg til utvalget med et lokalt arbeidsmiljøproblem. Ta kontakt med LAMUs sekretær.

Interne dokumenter

 Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt