AKAN-ressurser | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

AKAN-ressurser

AKAN-ressurser

Rollebeskrivelse for AKAN-ressursene og oversikt over hvem de er.

Rollebeskrivelse for AKAN-ressursene

AKAN-ressurser skal være ressurspersoner og rådgivere på spørsmål som dreier seg om rusmiddelbruk, pengespill og håndtering av slike saker, spesielt overfor lederne ved OsloMet. De skal også være tilgjengelig for andre som ønsker å rådføre seg om spørsmål knyttet til disse temaene.

AKAN-ressursene skal ha kjennskap til hvordan den nødvendige samtalen kan gjennomføres, for å kunne støtte ledere når de skal ta slike samtaler. De skal kjenne universitetets reaksjonsformer for å kunne gi råd til ledere.

I håndtering av enkeltsaker, vil de ha en rådgivende og administrativ rolle. De skal ha kompetanse på hva en individuell AKAN-avtale skal inneholde og hvordan den følges opp. De skal i tillegg ha god kunnskap om oppbevaring av dokumenter i enkeltsakene.

AKAN-ressursene kan være med som rådgivere i teamet som etableres i forbindelse med individuelle AKAN-avtaler. De vil på lik linje med andre i teamet ha taushetsplikt.

AKAN-ressursene kan initiere kompetansetiltak ved egen enhet ved behov.

Ved hvert fakultet, SVA og i fellesadministrasjonen er det HMS-koordinator som innehar rollen som AKAN-ressurs ved sin enhet. HMS-koordinatorene er kompetansepersoner på spørsmål som angår helse, miljø og sikkerhet.

Universitetets retningslinje for rusmiddelbruk og spillaktivitet (AKAN).

Lokale AKAN-ressurser