Aktører i HMS-arbeidet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Aktører i HMS-arbeidet

Aktører i HMS-arbeidet

Her finner du informasjon om hvem som jobber daglig med HMS ved OsloMet.

Sentrale støttespillere og bidragsytere i det daglige HMS-arbeidet:

Ved behov for akutt hjelp

Brann: 110 - Politi: 112 - Ambulanse: 113

Vektertjeneste ved akutt hendelse/beredskap ved OsloMet 

  • Studiested Kjeller og Pilestredet: tlf. 409 11 000
  • Studiested Sandvika: 409 14 963

Kontakt

Kontakt