Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Valg til OsloMets styringsorganer

Høsten 2019 gjennomføres valg til fakultetsstyrene ved OsloMets fire fakulteter, samt SVA-styret. De ansatte ved OsloMet skal velge sine ansattrepresentanter til de respektive styrene. Her finner du informasjon om valg og valgreglement for OsloMet.

På denne siden finner du generell informasjon om valg ved OsloMet. Mer informasjon om fakultetsstyrevalgene finner du ved å klikke på lenken "Fakultetsstyrevalg" over.

Valgreglement

Valgregelment for OsloMet - storbyuniversitetet, vedtatt av universitetsstyret 6. september 2019.

I forbindelse med gjennomføring av fakultetsstyrevalg og valg til SVA-styre høsten 2019 vedtok styret  følgende overgangsbetemmelse (j.nr. 18/12322-8):

Funksjonstiden til styrene reguleres ikke av selve valgreglementet. Oppstart for fakultetsstyrene og SVA-styret er normalt 1. august og funksjonstiden er normalt 4 år. Unntaket er for studentrepresentanter og midlertidig ansatte, hvor funksjonstiden normalt er ett år.

For å komme inn i riktig syklus, blir funksjonstiden for de første fakultetsstyrene 3,5 år, fra 1. januar 2020 til 31. juli 2023. For studentrepresentanter og midlertidig ansatte blir funksjonstiden fra 1. januar 2020 til 31. juli 2020. Dette innebærer at det må gjennomføres nye valg til studentrepresentanter og midlertidig ansatte våren 2020, som skal fungere fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Preferansevalg

Valg ved OsloMet gjennomføres normalt som preferansevalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgprinsippet.

Valgstyret

  • Leder: Nina Waaler, prorektor utdanning
  • UF-representant: Karsten Brynildsrud, Fak. SAM, Institutt for sosialfag
  • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
  • Studentrepresentant: Yvonne Bergly Andersen

Kontakt oss

Har du spørsmål om valget, kontakt valgsekretariatet

chatbot-portlet