Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Styrevalg

Høsten 2019 gjennomføres valg til fakultetsstyrene ved OsloMets fire fakulteter, samt SVA-styret. De ansatte ved OsloMet skal velge sine ansattrepresentanter til de respektive styrene. Her finner du informasjon om valg og valgreglement for OsloMet.

På denne siden finner du generell informasjon om valg ved OsloMet. Mer informasjon om fakultetsstyrevalgene finner du ved å klikke på lenken "Fakultetsstyrevalg" over.

Valgreglement

På bakgrunn av endringer i virksomhetens status og lederstruktur har det vært gjennomført en revisjon av universitetets valgreglement. Universitetsstyret skal vedta et revidert valgregelment for OsloMet 6. september - valgreglementet publiseres  når endelig vedtak foreligger. 

Preferansevalg

Valg ved OsloMet gjennomføres normalt som preferansevalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgprinsippet.

Valgstyret

  • Leder: Nina Waaler, prorektor utdanning
  • UF-representant: Karsten Brynildsrud, Fak. SAM, Institutt for sosialfag
  • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
  • Studentrepresentant: Hedda Marie Westlin

Kontakt oss

Har du spørsmål om valget, kontakt valgsekretariatet

chatbot-portlet