Droppe til innhold

Styrevalg ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Våren 2020 skal det velges representant og vararepresentant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret.

Det skal velges én fast representant og én vararepresentant for midlertidige undervisnings- og forskeransatte, inklusive stipendiater, for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.

I årets valg er det representanter for midlertidig UF-ansatte som skal velges. Det betyr at det kun er midlertidig UF-ansatte som kan stemme i disse valgene. Det er samme krav til å kunne stemme som til å være valgbar.

Valgperioden er fra og med tirsdag 12. mai til og med søndag 24. mai. 

Nominasjon av kandidater

Du som har stemmerett i valget kan nå nominere kandidater til verv som representant for midlertidig UF-ansatte i fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

For at en nominasjon skal være gyldig, må hver kandidat bli nominert av tre ulike stemmeberettigede personer, det vil si at alle tre forslagsstillerne må sende inn hvert sitt nominasjonsskjema. Kandidaten kan selv være en av disse tre, og husk at du også kan nominere deg selv.

Frist for å nominere kandidater er 24. april 2020. 

Du nominerer kandidater gjennom å bruke dette skjemaet (nettskjema.no)

Mantall

De som er i manntallet mottar en e-post om dette i uke 14. Ta kontakt med det sentrale valgsekretariatet ved Anders Dahle innen 11. mai dersom du ikke har mottatt denne e-posten, men mener at du skal ha stemmerett, eller dersom du mottar e-posten, men ikke skal stå i mantallet.

Kandidater

Her finner du presentasjoner av kandidatene  fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier som er nominert:

Valgresultat 

Per 26. mai 2020 er resultatet av valget klart. 

  • Beverley Goldshaft er valgt som fast representant for midlertidge UF-ansatte for perioden 1. august 2020 - 31. juli. 2021.
  • Erik Ryen er valgt som vararepresentant for midlertidge UF-ansatte for perioden 1. august 2020 - 31. juli. 2021.

Kontaktperson LUI

Har du spørsmål om styrevalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, kontakt:

chatbot-portlet