Valg fakultetsstyre LUI - Ansatt

Styrevalg ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Styrevalg ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Våren 2024 skal det velges et medlem og et varamedlem fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF) til fakultetsstyret.

Til fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) skal det velges et medlem og et varamedlem fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-ansatte), inklusive stipendiater, for perioden 1. august 2024 til 31. juli 2025. 

Nominasjonsperioden for kandidater er 3.-30. april 2024. Valgperioden er 14.-28. mai 2024. 

I vår avholdes det også valg til universitetsstyret. Du kan ikke være medlem av universitetsstyret og fakultetsstyret samtidig. 

Stemmerett og valgbarhet

Det er kun midlertidig UF-ansatte som kan stemme, fordi det er medlemmer fra midlertidig UF-ansatte som skal velges. For å ha stemmerett, må man være ansatt i minst halv stilling og ha vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst fire uker.

Det er hovedsakelig de samme kravene til å være valgbar som til å være stemmeberettiget. Nevneverdige unntak er at noen lederroller vil utelukke at man kan velges som medlem i fakultetsstyret, og man kan ikke ha permisjon for å jobbe et annet sted. For mer informasjon se valgreglementets §§ 10 og 12 (PDF) eller kontakt fakultetets valgsekretær. 

Manntall

Ansatte som har stemmerett i valget, skal stå i manntallet. Aktuelle ansatte vil motta en e-post om valget i løpet av uke 14.

Dersom du ikke har mottatt denne e-posten, men mener at du skal ha stemmerett, gi beskjed til fakultetets valgsekretær innen 14. mai. Dersom du mottar e-posten, men ikke skal stå i manntallet, gi også beskjed til fakultetets valgsekretær innen 14. mai.

Nominasjon av kandidater

For å nominere kandidater til verv som medlem og varamedlem fra midlertidig UF-ansatte i fakultetsstyret, bruk nominasjonsskjema (nettskjema.no).

For at en nominasjon skal være gyldig, må hver kandidat bli nominert av tre ulike stemmeberettigede personer. Det vil si at alle tre forslagsstillerne må sende inn hvert sitt nominasjonsskjema.

Kandidaten kan selv være én av disse tre, og husk at du også kan nominere deg selv. 

Arbeidsspråket i fakultetsstyret er norsk.

Frist for å nominere kandidater er 30. april 2024.

Presentasjon av kandidater

Kandidatene du kan stemme på i valget blir presentert på denne siden i forkant av valgperioden. 

Hvordan stemme

Etter at valget er åpnet, kan du avgi din stemme.

Følg valglenken og logg deg inn med FEIDE-pålogging (valg.oslomet.no). Fortsett til valget for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og avgi din stemme.

Valgperioden er 14. - 28. mai 2024. 

Kandidater som ble valgt

Gro Mathias ble valgt som representant for midlertidige UF-ansatte i fakultetsstyret.

Terje Ulf Throndsen ble valgt som vararepresentant.

Mer informasjon

Kontaktperson ved LUI

Kontaktperson ved LUI

Har du spørsmål om styrevalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, kontakt:

Ingrid Andvin Tsolakis

E-post :