Droppe til innhold

Styrevalg ved Fakultet for helsevitenskap

Valget 2020 på representant og vararepresentant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til fakultetsstyret HV er nå avsluttet.

Resultat fra valget

Verv som representant for midlertidig ansatte i UF-stillinger

Funksjonsperiode:1. august 2020-31. juli 2021

Valgdeltagelse: 15,52 %

1 fast representant:

  • Nina Bjerketveit Ødegaard

1 vararepresentant:

Ingen kandidater

Kontaktperson HV

Har du spørsmål om styrevalget ved Fakultet for helsevitenskap, kontakt:

chatbot-portlet