Droppe til innhold

Styrevalg ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Den 01.01.2020 ble fakultetsstyret ved TKD innført. De fleste representantene er valgt fram til 31.07.23, men representant for midlertidige UF-ansatte må velges en gang i året.

Valg av representanter for midlertidige undervisnings- og forskeransatte

Vi skal nå velge en fast representant og en vararepresentant for midlertidige undervisnings- og forskeransatte (inkludert stipendiater) for perioden 01.08.20-31.07.21. 

Grunnen til at det blir gjennomført nytt valg når sittende representanter for midlertidige UF-ansatte bare har hatt vervet i et halvt år, er at det første styrevalget ble utsatt.

Kandidater til valg av midlertidige undervisings- og forskeransatte til fakultetsstyrevalg på TKD 2020

Valgperioden er fra og med tirsdag 12. mai til og med søndag 24. mai i år. 

Kandidater til valg av midlertidige undervisings- og forskeransatte til fakultetsstyrevalg på TKD 2020,

Frist for å nominere kandidater til valget var 24. april kl. 1200.

Du nominerer kandidater fra denne linken: https://nettskjema.no/a/145524  

For at kandidaten du foreslår skal være valgbar som midlertidig ansatt i UF-stilling til fakultetsstyret, må hun eller han oppfylle visse kriterier.  

Informasjon om hvem som kan nominere og stemme i valget, samt hvem som er valgbar, se "Hvordan nominerer jeg?" og "Hvem kan stemme, og hvem er valgbar?". 

Les mer om fakultetsstyret ved TKD.

Kontaktperson TKD

Har du spørsmål om styrevalget ved Fakultet for teknologi, kunst og design, kontakt:

chatbot-portlet