Studieadministrasjon - Ansatt

Studieadministrasjon

Studieadministrasjon

Felles studentsystem (FS)

Felles studentsystem (FS) er OsloMet sitt studieadministrative system.

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om OsloMets emner - fra faglærer via institutt og fakultet til OsloMets studentsystem (FS).

Internasjonalisering

Her finner du rutiner, prosedyrer, nyheter og annen informasjon om internasjonalisering.

Opptak og utenlandsk utdanning

Informasjon om rutiner og arbeidsoppgaver knyttet til opptak og vurdering av utenlandsk utdanning.

Regelverk for studier

Regelverk knyttet til studier ved OsloMet.

Klagebehandling

Informasjon om klagebehandling og rutiner for oversendelse av saker til klagenemda

Skikkethet

Universitetet skal i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4.10 foreta en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Her finner du mer informasjon om skikkethetsvurdering ved OsloMet.