Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon

Felles studentsystem (FS)

Felles studentsystem (FS) er HiOA sitt studieadministrative system.

Emneplanlegging på nett

Emneplanlegging på nett (EpN) er et verktøy for å opprette, endre og kvalitetssikre informasjon om HiOAs emner - fra faglærer via institutt og fakultet til HiOAs studentsystem (FS).

Internasjonalisering

Her finner du rutiner, prosedyrer, nyheter og annen informasjon om internasjonalisering.

Opptak og utenlandsk utdanning

Informasjon om rutiner og arbeidsoppgaver knyttet til opptak og vurdering av utenlandsk utdanning.

Regelverk for studier

Regelverk knyttet til studier ved HiOA.

Klagebehandling

Informasjon om klagebehandling og rutiner for oversendelse av saker til klagenemda

chatbot-portlet