Nasjonal arbeidslivsportal - Ansatt

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Alt om praksis på ett sted.

Om Arbeidslivsportalen (ALP)

  • Portalen forenkler samhandlingen når det gjelder å forhandle og fordele praksisplasser. Brukerne av ALP er praksissteder, studenter, universiteter og høyskoler.

  • ALP og studieadministrative tjenester (Felles studentsystem FS) bygger på hverandre.

  • Arbeidslivsportalen leveres av sektorens tjenesteleverandør, Sikt. Sikt har egne informasjonssider for Arbeidslivsportalen.

Arbeidslivsportalen på OsloMet

  • I regi av Utdanningsavdelingen, Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU) rulles Arbeidslivsportalen etappevis ut på OsloMet. 
  • Aktuelt jobbes med utvalgte programmer ved både det Helsevitenskapelige fakultetet og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. 

Veiledninger

Brukerveiledninger for Arbeidslivsportalen (i Canvas)

Spørsmål eller innspill

Ta kontakt med alp@oslomet.no