Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger / Digitalisering

Arbeidslivsportalen

Sommeren 2020 leverer prosjektet en nasjonal fellestjeneste for håndtering av praksisadministrasjon. Prosjektet ledes av OsloMet med Unit som samarbeidspartner og i tett samarbeid med sektoren og praksisaktørene.

Hva er Arbeidslivsportalen?

Ambisjonen for plattformen er å bygge en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet.

I den første fasen tar prosjektet for seg studentpraksis - det er på tide å gi praksis et løft!

Plattformen gjenbruker informasjon fra studentdatabasen Felles studentsystem FS og gjør disse tilgjengelige for samarbeidspartnere . Alle som er involvert i praksis vil gjennom Arbeidslivsportalen kunne samhandle om praksisplasser  og tildele praksisplasser til studentene. 

Flere detaljer om prosjektet finner du på vår blogg arbeidslivsportalen.oslomet.no .

Hva er status?

Prosjektledelse og styringsgruppe

Hold deg oppdatert og kontakt

chatbot-portlet