Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger / Digitalisering

Nasjonal arbeidslivsportal

OsloMet leder et prosjekt om utvikling av en nasjonal digital portal, Arbeidslivsportalen.

Hva er arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen skal bli den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv. Ambisjonen for plattformen er å bygge en bro for studentene fra studiene og over i arbeidslivet.

Vi begynner med å ta for oss studentpraksis. Les mer.

Hva er status?

Prosjektledelse og styringsgruppe

Kontakt