Nasjonal arbeidslivsportal - Ansatt

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Alt om praksis på ett sted.

5 kjappe om Arbeidslivsportalen

  • Gjør organisering av praksis lett for alle involverte 
  • En nasjonal løsning og gratis – fra høyere utdanning til arbeidslivet
  • Kan brukes av alle studier i høyere utdanning
  • En nettside som krever innlogging
  • Undervisningsmodulen i Felles Studentsystem (FS) viktig

OsloMet tar i bruk Arbeidslivsportalen

OsloMet har vært en av pådriverne for utvikling av Arbeidslivsportalen. Mens utviklingsprosjektet foregikk, har flere fagmiljøer fra OsloMet vært involverte i arbeidet.

Fra juni ble Arbeidslivsportalen overlevert til Unit, som nå skal legge planer for at universiteter og høgskoler kan ta løsningen i bruk fra høsten. Unit har opprettet sin egen informasjonsside om Arbeidslivsportalen (ekstern lenke).

I regi av Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU) vil Arbeidslivsportalen rulles ut på OsloMet. Nærmere informasjon til planene følger etter sommeren.

Prosjektblogg (med status fram til juni 2020)

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/

Spørsmål eller innspill