Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap

Vernebriller med synskorreksjon

Arbeidstakere har krav på vernebrille med styrke hvis de trenger det.

 

 

 • OsloMet dekker utgiftene til synsundersøkelse, glass, tilpasning og en enkel innfatning. Innfatning dekkes med inntil 1200 kroner.
 • Vernebrille som du får dekket utgifter til, er arbeidsgivers eiendom. Ved behov for skifte av glass, dekkes som hovedregel ikke utgifter til ny innfatning.

Vernebriller med synskorreksjon er CR-godkjente vernebriller med individuell korreksjon i glassene.

Vernebrillene leveres i fareklasse S eller F:

 • Briller med glass i fareklasse S benyttes vanligvis i laboratorier
 • Briller med glass i fareklasse F benyttes vanligvis der det er risiko for at partikler i stor fart kan treffe øyeområdet.

Optiker kan bistå med vurdering av hvilken glasstype som er den riktige.

 

Saksgang:

 • Leder skal sammen med arbeidstakeren vurdere behov for vernebriller med synskorreksjon basert på risikovurdering av arbeidet og arbeidets varighet.
 • Skjema «Vernebriller med synskorreksjon» fylles ut og underskrives av leder.  
 • Ta skjemaet med til optikeren som skal bekrefte behovet.
 • Du betaler regningen for synsundersøkelsen og vernebrillene.
 • Refusjon av utlegg registreres i SAP-portalen.
 • Husk at du selv må dekke kostnader til innfatning ut over 1200 kroner.
 • SAP bruker begrepet "terminalbrille" om vernebrille med synskorreksjon. Du må velge kategori "terminalbrille" i SAP-portalen når du registrerer utlegget.
 • Du må skanne inn, laste opp eller ta bilde av originale kvitteringer og dokument som viser behovet.
 • Se veiledning for refusjoner av utlegg.
chatbot-portlet