Vernebriller med synskorreksjon | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Vernebriller med synskorreksjon

Vernebriller med synskorreksjon

Arbeidstakere har krav på vernebrille med styrke hvis de trenger det.

OsloMet dekker utgiftene til synsundersøkelse, glass, tilpasning og en enkel innfatning. Innfatning dekkes med inntil 1200 kroner.

Vernebrille som du får dekket utgifter til, er arbeidsgivers eiendom. Ved behov for skifte av glass, dekkes som hovedregel ikke utgifter til ny innfatning.

Vernebriller med synskorreksjon er CR-godkjente vernebriller med individuell korreksjon i glassene.

Vernebrillene leveres i fareklasse S eller F:

  • Briller med glass i fareklasse S benyttes vanligvis i laboratorier
  • Briller med glass i fareklasse F benyttes vanligvis der det er risiko for at partikler i stor fart kan treffe øyeområdet.

Optiker kan bistå med vurdering av hvilken glasstype som er den riktige.

Saksgang

  1. Leder skal sammen med arbeidstakeren vurdere behov for vernebriller med synskorreksjon basert på risikovurdering av arbeidet og arbeidets varighet.
  2. Skjema Vernebriller med synskorreksjon (.docx) fylles ut og underskrives av leder.  
  3. Ta skjemaet med til optikeren som skal bekrefte behovet.
  4. Du betaler regningen for synsundersøkelsen og vernebrillene.
  5. Refusjon av utlegg registreres i SAP-portalen.
  6. Husk at du selv må dekke kostnader til innfatning ut over 1200 kroner.
  7. SAP bruker begrepet "terminalbrille" om vernebrille med synskorreksjon. Du må velge kategori "terminalbrille" i SAP-portalen når du registrerer utlegget.
  8. Du må skanne inn, laste opp eller ta bilde av originale kvitteringer og dokument som viser behovet.

Se veiledning for refusjoner av utlegg.